Kanta-Häme

Opiskelijan vapaus lisääntyy

Ensi syksynä Hamkissa opintonsa aloittavilla on entistä suuremmat mahdollisuudet päästä vaikuttamaan siihen, miten ja missä aikataulussa opintonsa suorittavat.

Opiskelua uudistava Hamk on räätälöinyt kolme vaihtoehtoista väylää, joista opiskelija voi valita omaan elämäntilanteeseensa sopivimman.

Uudistuksen kannustimina olivat toisaalta tarve limittää opiskelua ja työelämän tarpeita entistä toimivammaksi, toisaalta tieto siitä, että opiskelijoillakin on erilaisia tarpeita.

– Viimeinen niitti oli, kun opiskelijoiden kanssa käydyissä palautekeskusteluissa nousi esiin, miten tuskastuttavaa on tulla koululle pelkästään parin tunnin takia, sanoo koulutuksesta vastaava vararehtori Risto Salminen.

Siihen, mitä joustavuus opiskelijan näkökulmasta voisi olla, antaa Salminen käytännön esimerkin:

Jos opiskelijalle sopisi esimerkiksi töiden takia parhaiten nelipäiväinen opiskeluviikko, on moduulista vastaavan kolmen opettajan tiimin tehtävänä etsiä tilanteeseen ratkaisu.

– Opettajan rooli on vähän kuin työnjohtajan; duunarit tulevat aamulla töihin ja työnjohdon tehtävänä on keksiä ryhmälle edellytyksiä vastaavaa työtä ja huolehtia, että kaikilla on hyvä olla. Avaruus on vähän eri kuin perinteisillä aineenopettajilla.

Huomioi erilaiset tarpeet

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Riku Kemppinen pitää uudistusta opiskelijoiden näkökulmasta myönteisenä asiana.

– Ihmiset oppivat eri tavalla, joten tästä näkökulmasta se tuo paljon uusia lisämahdollisuuksia. Jatkossa jokainen pystyy räätälöimään opinnot paremmin itselleen sopiviksi.

Kemppisen omat opinnot ovat loppusuoralla. Joulukuussa olisi tarkoitus valmistua tradenomiksi liiketalouden koulutusohjelmasta.

– Itse on tullut opiskeltua hyvin eri tavoin kuin moni muu. Olen tehnyt aikuis- ja nuorisopuolen opintoja paljon ristiin. Sen ansiosta olen voinut tehdä opiskelijakunnan hommia päivisin, Kemppinen sanoo.

Kontrolloitu alku, vapaampi loppu

Ensimmäinen vuosi menee Salmisen mukaan järjestelmää hiotessa. Mahdollista on, ettei 24/7-mallia pystytä vielä ensi talvena edes tarjoamaan kaikille opiskelijoille.

– Kaikki aloittavat 8–16-mallin mukaisesti, koska ensimmäiseen moduuliin liittyy niin paljon neuvontaa ja ohjausta. Pidämme myös tärkeänä, että opiskelijoilla on ryhmä, johon he kuuluvat.

Hamkissa ounastellaan, että suurin osa suomalaisista opiskelijoista valitsee jatkossa ainakin pariksi ensimmäiseksi vuodeksi koulumaisen 8–16-mallin. Tavoite on kuitenkin se, ettei kukaan tästä mallista valmistuisi. Kansainvälisille opiskelijoille joustava 24/7-malli tarjoaa mahdollisuuden ottaa entistä enemmän irti vaihto-opinnoistaan.

Mallia on mahdollista vaihtaa moduulien vaihtuessa ja opintojen loppupuolella tähän suorastaan kannustetaan. Näin siksi, että 24/7-malli vaatii sellaista suunnitelmallisuutta ja organisointikykyä kuin mitä työelämässä opintojen päätyttyä tarvitaan.

Opiskelijaa ei jätetä yksin

Opiskelun muuttuessa entistä joustavammaksi, istutaan luennoilla jatkossa entistä vähemmän. Verkon merkitys korostuu ja entistä useampia kokonaisuuksia voi suorittaa verkko-opintoina.

Kokemus on jo nyt osoittanut, ettei opiskelijan ei välttämättä tarvitse kuluttaa kovin paljon Hamkin penkkejä opiskeluaikana. Vararehtori Salmisen mukaan hyvä esimerkki on Itä-Suomessa asuva tietotekniikan opiskelija, joka poikkesi Hämeenlinnassa ainoastaan tutkintotodistusta hakemassa. Muut opinnot mies suoritti etänä.

– Yksin opiskelijoita ei kuitenkaan ole tarkoitus jättää. Henkilökohtaisen tuen merkitys korostuu. (HäSa)

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic