Kanta-Häme

Oppivelvollisuusiän nosto ei tuone isoja muutoksia Hämeenlinnassa

Hallitus päätti viime torstaina nostaa oppivelvollisuusikää loppupäästä vuodella 17 ikävuoteen. Uudistus on osa hallituksen rakennemuutostoimista, ja sillä pyritään vähentämään nuorten syrjäytymistä.

Kentällä ollaan vielä melkoisen epätietoisia siitä, mitä muutos käytännössä merkitsee. Hämeenlinnan opetustoimen tilaajapäällikkö Antti Karrimaa ei usko, että vaikutukset ovat kovin merkittäviä, mikäli peruskoulun päättötodistuksen saa jatkossakin yhdeksännen luokan jälkeen.

Tuolloin kaikki nuoret aloittaisivat peruskoulun jälkeen opinnot esimerkiksi lukiossa, ammattikoulussa, kymppiluokalla tai työpajassa. Hämeenlinnassa tilanne on hyvä, sillä Karrimaan mukaan esimerkiksi ”perusopetuksen lisäopetuksen” eli kymppiluokan järjestäminen koskisi tällä hetkellä vain noin kymmentä oppilasta. Nykyiset kymppiluokat riittäisivät, uusia ei tarvitse perustaa.

Valtakunnan tasolla 4 000–5 000 nuorta vuosittain jää ilman peruskoulun jälkeisiä opintoja. Hallitus uskoo, että vuoden pakko-opiskelun jälkeen motivaatio opintojen loppuunsaattamiseen kasvaa, ja syrjäytymisvaara vähenee.

Työ- ja elinkeinoministeriö laskee, että uudistus maksaa vuodessa sata miljoonaa euroa. Lasku jakaantuisi puoliksi valtion ja kuntien välillä. Opetusministeri Krista Kiuru (sd.) on esittänyt julkisuudessa, että todellisuudessa luku jää alle sadan miljoonan.

”Mielenkiintoinen yhtälö”

Koulutuskeskus Tavastian johtaja Jouni Haajanen pitää uudistusta periaatteessa hyvänä. Toistaiseksi Tavastia on pystynyt tarjoamaan opiskelupaikan halukkaille peruskoulunsa päättäneille.

– Eri linjoille on kuitenkin eri määrä hakijoita. Pääseekö opiskelija juuri sille linjalle, johon haluaa, se on se käytännön asia. Määräänsä enempää nuoria emme voi kuitenkaan ottaa.

Haajasen mukaan tulevina vuosina on odotettavissa ”mielenkiintoinen yhtälö”, kun valtio leikkaa Tavastialta opiskelijapaikkoja, ja toisaalta kaikille peruskoulunsa päättäville pitäisi paikka hellitä.

Tällä hetkellä Tavastiassa on 2 280 opiskelijapaikkaa. Vuonna 2015 määrä vähenee sadalla, ja seuraavana vuonna vielä kuudellakymmenellä.

– Vähennys painottuu opintojen alkupäähän, tietenkin. Eihän opintonsa jo aloittaneiden paikkoja voi kesken kaiken viedä, Haajanen toteaa.

Lukioiden tilanne on toinen, sillä niiden oppilasmääriä ei rajoiteta. (HäSa)