Kanta-Häme

Organisaatio uusiksi Janakkalassa

Janakkalan kunnan organisaatiorakenne ja valtuuston koko muuttuvat ensi vaalikaudella eli ensi vuoden kesäkuun alusta lähtien. Muutokset liittyvät tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen, jotka vähentävät kuntien tehtäviä oleellisesti.

Kunnanhallitus käsitteli tulevaa organisaatiota maanantaina, ja lopullisesti siitä päättää myöhemmin valtuusto.

Kunnanhallitus päätti esityksestään keskustelujen jälkeen. Asiasta ei ollut etukäteen annettua päätösesitystä, vaan päätökset tehtiin kunnanhallituksen puheenjohtajan Reijo Löytynojan (sd.) esitysten mukaan.

Organisaatiomuutosta ja valtuuston kokoa pohti ennakkoon kunnanhallituksen nimeämä toimikunta, mutta se ei ollut yksimielinen. Näin ollen siltä ei saatu päätösehdotuksia.

Lautakuntien määrä vähenee esityksen mukaan ensi vuonna viiteen. Vuonna 2019 sote-uudistuksen tultua voimaan vähenee vielä yksi lautakunta, kun kunta ei enää tarvitse omaa perusturvalautakuntaa.

Ensi vaalikaudella lautakunnat olisivat tarkastuslautakunta (5 jäsentä), keskusvaalilautakunta (5 jäsentä), perusturvalautakunta (7 jäsentä), sivistyslautakunta (7 jäsentä) ja tekninen lautakunta (7 jäsentä). Lisäksi teknisen lautakunnan lupajaostossa olisi viisi jäsentä.

Isoissa lautakunnissa päättäjien määrä vähenisi näin yhdeksästä seitsemään.

Poistuvia lautakuntia olisivat elämänlaatulautakunta, ympäristölautakunta ja maaseutulautakunta. Elämänlaatulautakunnan tehtävät (liikunta, kulttuuri, kirjasto ja nuorisoasiat) siirtyvät sivistyslautakunnalle ja ympäristölautakunnan tehtävät tekniselle lautakunnalle.

Maaseutulautakunnan tehtävät jakautuvat kahtaalle, sillä maaseutu- ja kyläpalveluihin liittyvät tehtävät siirtyvät tekniselle lautakunnalle, mutta lakisääteiset maaseutuhallinnon tehtävät siirtynevät uuden maakunnan vastuulle.

Myös kunnanhallituksen paikkamäärää esitetään vähennettäväksi yhdeksästä seitsemään.

Organisaatiomuutos vähentää lisäksi tärkeitä puheenjohtajapaikkoja. Sekä valtuustoon että kunnanhallitukseen tulisi esityksen mukaan vain puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja.

Näin varapuheenjohtajien määrä vähenisi valtuustossa kahdella ja kunnanhallituksessa yhdellä.

Niin ikään valtuuston koko supistuu ensi vaalikauden alussa. Nykyiseen valtuustoon kuuluu 43 jäsentä, mutta tulevaan 33. HäSa

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic