Kanta-Häme

Ormajärveen rakennetut lukuisat lasketusaltaat ja kosteikot parantavat vedenlaatua

Uudet ja kunnostetut lasketusaltaat keräävät kiintoaineita ja ravinteita Lammilla.
Kivismäen laskeutusaltaan kaivuutöitä tehtiin lokakuussa.

Lammin Ormajärveen laskeviin puroihin ja ojiin tehtiin lokakuun aikana mittavia vesiensuojelutoimenpiteitä. Järveen päätyvien kiintoaines- ja ravinnekuormien vähentämiseksi rakennettiin kuusi uutta lasketusallasta tai kosteikkoa ja seitsemää olemassa olevaa kunnostettiin.

– Olemme tosi tyytyväisiä, että noin isolta alalta tuleva vesi käy altaiden kautta, ja varmasti jättää osan ravinteista niihin, sanoo Vanajavesikeskuksen hankekoordinaattori Eeva Einola.

– Tietysti jatkossa täytyy huolehtia altaiden tyhjentymisestä.

Ormajärvi on yli 600 hehtaaria laaja ja lähellä kirkonkylää. Järven ongelmat juontavat aina 1960-luvulle asti, jolloin sitä rehevöittivät Lammin Osuusmeijerin sikalan jätevedet.

Ormajärven vedenlaatu on kohentunut 2000-luvun alusta lähtien valuma-alueella sijaitsevien peltojen viljelymenetelmien ja jätevedenpuhdistamon toiminnan muutosten ansiosta.

– Nyt näyttäisi siltä, että puhdistumissuunta on selkeä, sanoo Einola.

Yksi laskeutusallas kaivetaan vielä Ormajärven pohjoisosaan laskevan Kyynäröjärven rannalle.

Altaissa veden virtaus hidastuu ja osa kiintoaineesta ja siihen sitoutuneista ravinteista vajoaa pohjaan. Suuremmissa altaissa kosteikkoalueiden vesikasvit sitovat ravinteita.

Osaa vanhoista altaista on toiminut aikaisemmin kasteluvesivarastoina tai kalalammikkoina. Nyt niitä on laajennettu ja niihin on asennettu kiviverhoiltuja pohjapatoja, jotta ne palvelevat vesiensuojelua.

Einolan mukaan maanomistajat ovat suhtautuneet muutoksiin myönteisesti, ja kuiva syksy on helpottanut kaivuutöitä.

Altaiden suunnittelu ja toteutus on rahoitettu Freshabit life ip -hankeella. Sisävesien elinympäristöjen parantamiseen tähtäävä valtakunnallinen, viisivuotinen hanke käynnistyi 2016, ja Vanajavesikeskus toimii sen alueellisena koordinaattorina.

Hankkeen muita kohteita ovat Hämeenlinnan Hattelmalanjärvi, Vanajanselän lintuluodot ja Hausjärven Ansionjärvi. Näissä kohteissa tavoitteena on parantaa vesilinnuston elinolosuhteita.

Einola arvioi, että Hattelmalanjärveen voidaan kaivaa ensimmäinen saareke jo ensi talvena.

– Ansionjärven kunnostussuunnitelma on juuri valmistumassa, ja on realistista, että siellä ruopattaisiin parin vuoden päästä, hän sanoo. HÄSA

Päivän lehti

23.1.2020