Kanta-Häme

Osa nykyisistä päiväkodeista sulkee ovensa kun lastentalo avataan

Lastentalo päiväkoti- ja neuvolapalveluineen avautuu investointisuunnitelman mukaan Kaurialan yläkoulun tontille vuonna 2021. Investointikustannukset ovat arviolta 7 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuspalveluiden tilaajapäällikön Seija Mäkisen mukaan Kaurialan koulua ei välttämättä tarvitse purkaa lastentalon tieltä.

– Tontti on iso, koulurakennus ei ole esteenä rakentamisen aloittamiselle. Lautakunta on jo tehnyt rakentamispäätöksen.

Lasten- ja nuorten lautakunnan varapuheenjohtaja Irma Taavela (vas.) ilmaisi huolensa Hämeen Sanomien mielipidepalstalla (1.3.), että ruutukaava-alueen päiväkodit ovat alkaneet tulla käyttöikänsä päähän.

– Esimerkiksi Ahveniston päiväkodille ja sen metsäesiopetusryhmälle ei näy tulevaisuutta, sillä investointiohjelmassa sitä ei olla korjaamassa tai korvaamassa ollenkaan.

Hänen mukaansa samoin on käymässä kaikille keskustan persoonallisille ja pidetyille yksiköille.

– Jos sama meno saa ensi kaudella jatkua, tarkoittaa kaupungin oma varhaiskasvatus vain isompia runkoverkon yksiköitä ja lähipalveluna yksityisen toimijoiden pakkovalintaa.

Lasten, nuorten ja elämänlaadun tilaajayksikön tilaajajohtaja Markku Rimpelä myöntää, että osa kantakaupungin päiväkodeista on huonossa kunnossa.

– Lakkautettavat päiväkodit muuttavat suunnitteilla olevaan Kaurialan lastentaloon.

Torikadun ja Kaurialan päiväkodit sulautettiin yhteen tammikuussa. Torikadun tiloissa varhaiskasvatus päättyi sisäilmaongelmien vuoksi.

Puolet päiväkotilapsista on vielä kesäkuussa lakkautettavassa Kaurialan päiväkodissa erityisluvalla, puolet Kaurialan yläkoulun vieressä olevassa parakkipäiväkodissa.

– Muita lakkauttamisajatuksia ei ole olemassa, Rimpelä sanoo.

Kaupungin vuorohoito (Ahvenisto ja Kutala) siirtyy Kaurialan lastentaloon. Siihen asti Ahveniston päiväkotia kunnostetaan peruskorjausrahalla. Kaivokadun laajennettu hoito (vuorohoito) siirtyy heinäkuussa Kutalaan.

Kutalan päiväkoti jatkaa toimintaansa normaalisti vuorohoitoa lukuun ottamatta.

– Vuorohoidon tarve vaihtelee, juhlapyhinä se on jouduttu keskittämään Ahvenistolle. On järkevää järjestää ne saman katon alle Kaurialan lastentaloon, Kutalan päiväkodin johtaja Merja Kaikkonen toteaa.

Tilaajapäällikkö Mäkisen mukaan lastentaloon muutetaan myös Kaivokadun päiväkodista 1–2 rakennuksesta.

– Vanhimmassa hirsirakennuksessa on havaittu vaurioita. Ei mitään hälyttävää, mutta huonoa sisäilmaa.

Rimpelän mukaan Hämeenlinnassa on tällä hetkellä kysyntään nähden riittävästi päiväkoteja.

Tilanne kuitenkin muuttuu, jos kuntavaaleissa kohistu maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus (4 tuntia päivässä) tulee voimaan.

– Ennustan niin käyvän. Päätöksiä tehdään mahdollisesti jo tämän hallituskauden aikana. Silloin myös Hämeenlinnassa tarvitaan muutama päiväkoti lisää. 3–5-vuotiaiden lasten osuus kasvaa koko ajan. HäSa

Päivän lehti

7.6.2020