Kanta-Häme Hämeenlinna

Paadenkolun kiertotalousalue odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua – YVA-selostus valmistumassa helmikuussa

Hämeenlinnan hallinto-oikeus käsittelee kolmea Tuuloksen kiertotalouspuistoon liittyvää kaavavalitusta, joista yksi on yrityksen itsensä tekemä.

Tuulokseen suunniteltu Paadenkolun kiertotalousalueen eteneminen odottaa nyt hallinto-oikeuden ratkaisua.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pui parhaillaan yhteensä neljää valitusta, jotka koskevat Kanta-Hämeen viime vuonna hyväksyttyä maakuntakaavaa. Kolme niistä liittyy Paadenkoluun. Yhden on tehnyt yritys itse.

Kahden valituksen tarkoituksena on kumota kaava kiertotalousaluetta koskevan alueen osalta ja estää Paadenkolun kaavaileman toiminnan sijoittuminen alueelle.

Paadenkolu Oy:n oma valitus puolestaan tähtää siihen, että maakuntakaavassa määriteltyjä, alueella tehtävää toimintaa rajoittavia vaatimuksia löysennetään.

Ei kaatopaikkaa eikä vaarallisia jätteitä

Maakuntakaavaehdotuksesta tehtiin kolmisensataa muistutusta, joista 230 koski Tuuloksen kiertotalousaluetta. Osa alueen ihmisistä pelkäsi Paadenkolun suunnitteleman toiminnan heikentävän ympäristön laatua.

Muistutukset käsiteltyään Hämeen maakuntahallitus tiukensi kiertotalousaluetta koskevaa merkintää ja sen toiminnan vaatimuksia.

– Se selkeytti sitä niin, että sinne ei voi maakuntakaavan puitteissa tulla mitään perinteistä kaatopaikkaa tai esimerkiksi vaarallisen jätteen käsittelyä, tiivistää Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa.

Paadenkolun yrittäjä Jarno Kattelus ei halua kommentoida projektia eikä tekemäänsä kaavavalitusta, koska asian käsittely hallinto-oikeudessa on vielä kesken.

Hämeen liitto antoi syyskuussa hallinto-oikeudelle lausuntonsa valituksista.

Yrittäjä: YVA-selostus ensi kuussa

Ympäristövaikutusten osalta hanketta käsitellään Hämeen ely-keskuksessa.

Ely-keskus linjasi viime huhtikuussa, että Paadenkolun on tehtävä arviointiselostukseen vielä tarkennuksia hankkeen ja ympäristön nykytilan kuvaukseen ja laajennettava vaikutusaluetarkastelua erityisesti pintavesiin kohdistuvien vaikutusten osalta.

Alun perin YVA-selostuksen piti valmistua jo loppukesästä. Ely-keskuksen mukaan sitä ei ole vielä jätetty.

Yrittäjä Katteluksen mukaan se valmistuu helmikuun aikana.

Ely-keskus asettaa valmiin selostuksen nähtäville noin kahdeksi kuukaudeksi ja pyytää siitä viranomaislausunnot. Tässä vaiheessa muillakin on mahdollisuus jättää siitä mielipiteensä.

Kun YVA-menettely on kunnossa, asia siirtyy Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (avi), joka päättää ympäristöluvasta.

Paadenkolun kiertotalouspuisto on tarkoitus perustaa Tuulokseen noin kolmen kilometrin päähän Tuuloksen taajamasta. 35 hehtaarin laajuiselle alueelle sijoittuvan kiertotalouspuiston toimintoihin kuuluvat erilaisten jätteiden vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus sekä turpeen ja maa-ainesten otto ja käsittely. Hankealueelle suunnitellaan myös lumen- ja maankaatopaikkaa sekä puuterminaalitoimintaa. HÄSA

Päivän lehti

20.9.2020

Fingerpori

comic