Kanta-Häme

Pääomasijoitusten tarvekasvaa pienissä yrityksissä

Virtaa Hämeeseen -yhtiön uusi toimitusjohtaja Juha Jekunen sanoo, että pienen alueellisen pääomasijoitusyhtiön tarve vain kasvaa. Pankkien rahoitusehtojen tiukentuminen pakottaa pienet ja keskisuuret yritykset hakemaan muualta rahoitusta.

– Pääomasijoittajan marginaalit lähenevät pankkien marginaaleja koroissa. Marginaalien nostamisessa pankit ovat vasta alussa, Jekunen sanoo.

Jekunen tulee Hämeenlinnaan Savonlinnassa, jossa hän on viimeksi toiminut Savonlinnan Osuuspankissa pankinjohtajana. Hän on hoitanut kolmessa eri pankissa yritysrahoitusta. Jekusella on myös kokemusta pääomasijoittamisesta, sillä hän on edustanut kymmenen vuotta pankkia pääomasijoitusyhtiössä.

– On hyvä, että täällä on vaihtoehtona paikallinen pääomasijoitusyhtiö. Savonlinnassa rahoitusta jouduttiin hakemaan Kymenlaaksosta tai Helsingistä.

Juha Jekunen aloittaa toimitusjohtajan työt ensi viikolla. Nykyinen toimitusjohtaja Sampsa Sysi-Aho siirtyy eläkkeelle.

– Pääomasijoitusrahoituksen kysynnän kasvu näkyy jo. Virtaa Hämeelle on tullut selvästi entistä enemmän kyselyjä rahoituksesta, Sysi-Aho kertoo.

Hämeenlinnaan perustettiin Virtaa Hämeeseen -pääomasijoitusrahasto aivan 1990-luvun lopulla, kun Hämeenlinnan kaupunki myi Hämeenlinnan Energian Vattenfallille. Vattenfall sijoitti pääomasijoitusyhtiöön runsaat miljoonaa euroa, jotka se sittemmin veti pois. Muiksi osakkaiksi tulivat kaupunki, seudun osuuspankit ja Vakuutusyhtiö Pohjantähti. Veraventura tuli osakkaaksi vuonna 2007, jolloin sijoitusvarojen määrä kasvatettiin.

Menestystä…taloudellisesti

Virtaa Hämeeseen on ollut ainakin taloudellisesti menestys, vaikka eräät muut alueelliset pääomasijoitusyhtiöt ovat olleet vaikeuksissa.

– Viime vuonna osakkaille kotiutettiin 800 000 euroa voittovaroja. Tämä perustui sopimukseen siitä, että kommandiittiyhtiön aikaisten sijoitusten tuotot maksetaan osakkaille, Sysi-Aho kertoo.

Pääomasijoitustoiminta aloitettiin alun perin kommandiittiyhtiönä, mutta yhtiö muutettiin myöhemmin osakeyhtiöksi. Osakeyhtiömuotoisena tuottoja on helppo sijoittaa uudelleen. Tuottoja voidaan maksaa osakkaille osinkoja.

– Pääomasijoitusyhtiöllä on tällä hetkellä 11 asiakasta. Suurin osa on seutukunnan ulkopuolella, Sysi-Aho kertoo.

Virtaa Hämeeseen hallituksen puheenjohtaja Juha Kallioinen ei pidä ongelmana, että merkittävä osa sijoituksista on tehty seutukunnan ulkopuolelle. Yhtiössä on otettu uudeksi käsitteeksi työssäkäyntialue, sillä se kattaa seutukuntaa laajemman alueen. Kallioisen mukaan sijoitukset voivat myös houkutella yhtiöitä seudulla.

– Pääomasijoitusyhtö on meille selvä vahvuus, kun puhutaan yritysten sijoittumisesta.

Kallioinen pitää pienten startuppien rahoitusta kaikkien suurimpana ongelmana. Julkisrahoitteiset yhteisöt eivät tule mukaan pieniin, vaan rahoitus jää puhtaasti yksityisten sijoittajien varaan.

– Suuret tulevat mukaan, kun liiketoiminta on lähtenyt liikkeelle.

Virtaa Hämeeseen -yhtiön sijoituspääomat kasvatettiin lähes 6 miljoonaan euroon vuonna 2007. Kallioinen sanoo, että pääomat riittävät tällä hetkellä.

– Toiveena kuitenkin on, että sijoitustoimintaa voitaisiin kasvattaa. Sijoittajat ajattelevat, että sijoituksille pitäisi saada myös tuottoa. (HäSa)