Kanta-Häme

Pääpoliisiasema Lahteen - peltipoliisikeskus …ehkä Miekkalinnaan

Hämeenlinna menettää pääpoliisiasemansa ensi vuoden alussa. Jatkossa Hämeen pääpoliisiasema sijaitsee Lahdessa ja Hämeenlinnaan jää tavallinen poliisiasema.

Poliisin hallintorakenneuudistusta miettinyt työryhmä luovutti keskiviikkona raporttinsa sisäministeri Päivi Räsäselle (kd.). Työryhmä esittää Hämeen pääpoliisiasemaa Lahteen. Muut kymmenen pääpoliisiasemaa sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Kouvolassa, Vaasassa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Räsänen kiirehti tuoreeltaan kannattamaan esitystä, joten asia on käytännössä nyt loppuun käsitelty.

– Pystyn jo tässä vaiheessa ilmoittamaan, että kannatan hanketyöryhmän esitystä pääpoliisiasemien paikkakunnista ja palveluverkosta, Räsänen toteaa.

Peltipoliisikeskus …ehkä Miekkalinnaan

Hämeenlinnassa on pelätty vastavalmistuvan Miekkalinnan jäävän suoraan vajaakäytölle, kun poliisilaitoksen hallinto siirtyy Lahteen. Tilalle onkin toivottu muita tehtäviä, viimeisimpänä liikenneturvallisuuskeskuksen sijoittamista Miekkalinnaan.

Kyse on automaattisen liikennevalvonnan tukitoimien keskittämisestä nykyisistä seitsemästä alueellisesta liikenneturvallisuuskeskuksesta yhteen paikkaan.

Selvityshenkilö Kari Salmen johtama työryhmä esittää kuitenkin keskuksen perustamista Helsingin Malmin poliisiaseman yhteyteen. Perusteluina esitetään muun muassa henkilöstön saatavuuden turvaaminen, sillä kolme lakkautettavista seitsemästä alueellisesta liikenneturvallisuuskeskuksesta sijaitsee Etelä-Suomessa.

Sisäministeri Räsänen kertoo kannattavansa keskittämisajatusta, mutta hänen mukaansa toimipisteen sijainti vaatii vielä lisäselvityksiä. Hän nostaa vaihtoehdoksi Malmin rinnalle myös Hämeenlinnan Miekkalinnan.

– Päätös riippuu oleellisesti siitä, millä tavoin tilat saadaan tehokkaimmin käyttöön. Selvitysten jälkeen voimme arvioida tarkat kustannukset, Räsänen toteaa.

Hänen mukaansa päätös tulevan keskuksen sijaintipaikasta ei ole kiireellinen.

Henkilöstöä vähennetään

Työryhmän mukaan automaattisen liikennevalvonnan tukitoimet on mahdollista keskittää aikaisintaan vuoden 2014 alusta lukien. Ajankohta riippuu siitä, valmistuuko langattomaan tiedonsiirtoon liittyvä tekninen ratkaisu aikataulussaan vielä tämän vuoden aikana.

Automaattivalvonnan eli kansankielellä peltipoliisien kuvamateriaali käsitellään tällä hetkellä seitsemässä alueellisessa liikenneturvallisuuskeskuksessa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Hyvinkäällä, Lahdessa, Varkaudessa, Oulussa, Ulvilassa ja Tampereella. Niissä työskentelee tällä hetkellä noin 70 henkilöä, joista noin 50 on poliiseja.

Kun tehtävät on siirretty yhteen paikkaan, työntekijätarve on arviolta noin 50 henkilöä. Keskus tarvitsee 350–700 neliömetrin toimitilat riippuen siitä, tehdäänkö töitä jatkossa yhdessä vai kahdessa vuorossa.

Tietojärjestelmämuutosten hinnaksi on aiemmin arvioitu noin 100 000 euroa.

Liikenneturvallisuuskeskukset lähettävät nykyisin vuosittain noin 400 000 rikesakkoa, huomautusta ja rangaistusmääräystä automaattivalvonnan seurauksena. (HäSa)

Päivän lehti

8.4.2020