Kanta-Häme

Pääradan varrella jatketaan lisäraiteiden lobbausta - Suunnitelmilla on jo kiire

Laimeasta kirjauksesta huolimatta hallituspuolueiden kantahämäläiset kansanedustajat vakuuttavat tyytyväisyyttään. Hallitus lupaa lisätä raideinvestointeja ja peruskorjausrahoja.
Pääradalle ei luvata suoraan rahaa uudessa hallitusohjelmassa. Raidehankkeet ja niiden priorisointi siirretään parlamentaarisen työryhmän pohdittaviksi. Kuva: Sara Aaltio
Pääradalle ei luvata suoraan rahaa uudessa hallitusohjelmassa. Raidehankkeet ja niiden priorisointi siirretään parlamentaarisen työryhmän pohdittaviksi. Pääradan suunnitteluun saatetaan kuitenkin myöntää rahoitusta jo ennen komiteatyön valmistumista.

Uusi hallitus siirtää pääradan parantamistarpeiden selvittämisen parlamentaariselle komitealle, joka valmistelee väyläverkoston ja liikennejärjestelmien 12-vuotista valtakunnallista suunnitelmaa.

Pääradan lisäraiteiden yleissuunnittelua ei siis saada vieläkään käyntiin. Saman työryhmän puntariin päätyvät muutkin isot ratahankkeet ja niiden priorisointi.

Suunnittelurahojen lupaamisen sijaan väylähankkeiden ”suunnitteluvalmiutta edistetään”. Hallitusohjelman mukaan ”eteneminen suurissa ratahankkeissa edellyttää sopimukseen pääsemistä toteutuksesta ja rahoituksesta valtion, kuntien ja muiden mahdollisten hyödynsaajien kanssa”.

Eli rahaa ei tipu, ennen kuin tulevien hankeyhtiöiden osakkaista ja maksuosuuksista on sovittu. Yhtiöiden perustamisaikataulusta ei kuitenkaan sanota mitään. Käytännössä pääradan suunnittelu voidaan käynnistää aikaisintaan ensi syksyn lisäbudjetilla.

Itärata mukaan rahakisaan

Turun tunnin junan jatkosuunnittelun ohella pääradan rinnalle ja samalla kilpailijaksi on nostettu Itärata. Kolmen ison kaukojunahankkeen välille ei tehdä hallitusohjelmassa minkäänlaista laadullista tai muutakaan eroa. Näin niiden tärkeys- ja toteutusjärjestys sekä rahoitus jäävät toistaiseksi auki.

Hallitusohjelman Itärata-kirjaus on takaisku hämäläisille edunvalvojille ja muille päärata-aktiiveille. Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan kulkeva Itärata todettiin huhtikuussa liikenneministeriön teettämässä selvityksessä kokonaistaloudellisesti kannattamattomaksi.

Hämäläisten toiveissa ja ennakkopuheissa päärataa nostettiin infrahankkeiden ykköseksi, jonka suunnittelu pitäisi aloittaa ensi tilassa.

”Päärata vahvoilla”

Uuden pääministeripuolueen SDP:n Tarja Filatov ei murehdi kilpailevien ratahankkeiden korostetun samanarvoista esillepanoa.

– Kun edetään reilujen kriteerien kautta, päärata on vahvoilla. Hankekorin kautta voidaan päästä liikkeelle nopeastikin.

Hänestä raideinvestointien ja peruskorjausrahojen lisääminen koituu joka tapauksessa myös pääradan eduksi. Filatov huomauttaa, ettei hallitusohjelmassa oteta kantaa myöskään ratalinjauksiin vaan puhutaan epämääräisemmin esimerkiksi ”pääradasta laajennuksineen”.

Eduskunnan toinen hämeenlinnalaisdemari Johannes Koskinen näkee, että hallitusohjelmaan kirjatut kriteerit hankeyhtiöiden käytölle johtavat kaupunkien asianmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun.

– Parempaan päin mennään, mutta tietysti toiveiden tynnyrin avaaminen esimerkiksi Itäradan osalta tuo vaikeuskertoimia matkaan.

– Hämeenlinnan ja Riihimäen tulisi kohentaa omilla toimillaan tilannetta vauhdittamalla asemanseutujen kaavoitus- ja investointihankkeita sekä liityntä- ja pysäköintijärjestelyjä, Koskinen patistaa.

”Edunvalvonta jatkuu”

Vihreiden hämeenlinnalainen kansanedustaja Mirka Soinikoski tulkitsee, että hankkeiden mainitsemisjärjestys kuvastaa pääradan ensisijaisuutta. Hänestä hallitusohjelma antaa hyvät lähtökohdat hankkeen etenemiselle.

– Edunvalvonta jatkuu, ja alueiden väliset erilaiset intressit tunnistetaan.

Valtio pääomittaa kokonaan omistamaansa hankeyhtiöiden emoyhtiötä Pohjolan Rautatiet Oy:tä ”tarpeen mukaan” ja ”julkisen talouden tasapainon ja menokehyksen raameissa”.

Hallitus lisää merkittävästi valtion raideinvestointeja, mutta muotoilut on jätetty niin epämääräisiksi, että lähes minkä tahansa yksittäisen ratkaisun voi aikanaan sanoa noudattavan hallitusohjelmaa.

Hallitus antaa kuitenkin jo tässä kuussa ensimmäisen lisäbudjettinsa, jolla luvataan käynnistää merkittäviä liikennehankkeita.

Vasemmistoliiton riihimäkeläinen kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen kertoo olevansa ”oikein tyytyväinen”.

– Koko maahan halutaan kehittää toimivia raideyhteyksiä alueellisesti tasapainoisella tavalla. Se on hyvä asia huomioiden korkeat sitovat EU-tavoitteet, jotka meillä on liikenteen päästöjen vähentämisessä.

Pisara putosi

Helsingin Pisararataa koskeva kirjaus muotoutui erittäin varaukselliseksi eli pääradan ja muiden isojen kaukojunahankkeiden kannalta myönteiseksi.

”Pisararadan ja Helsingin ratapihan järjestelyjen osalta on varmistettava liikenteen kehittämisen ja kansantalouden kannalta tehokkain ja parhaan kokonaishyödyn tuova malli”, hallitusohjelmassa todetaan.

Pisara on torpattu kannattamattomaksi jo useissa eri selvityksissä, viimeksi juuri hallitusneuvottelujen alkaessa Pisara+-selvityksessä. HäSa

Lue myösKanta-Hämeen oppositioedustajat pettyivät pääratakirjaukseen – Itäradan nousu “selvä pettymys ja epäonnistuminen”

Lue myösKantahämäläiset hoputtavat ratapäätöstä – Päärata on vaikutuksiltaan painavin hanke

Päivän lehti

21.2.2020