Kanta-Häme

Paasikiventien alle liiketilaa ja pysäköintiä

Engelinranta on taas tulossa kaupunkilaisten kommentoitavaksi.

Kun alueen osayleiskaavan luonnos oli syksyllä nähtävillä, se kirvoitti runsaasti mielipiteitä, joista osa on otettu huomioon laadittaessa kaavaesitystä.

Esimerkiksi Eteläkadun pysäköintitalo herätti paljon vastusta. Se on poistettu esityksestä. Sen sijaan on ideoitu Paasikiventien alle sijoittuva alue, joka yhdistäisi linja-autoaseman ja kadun eteläpuolella sijaitsevan alueen.

– Paasikiventien alle tuleva tila ei olisi pelkästään pysäköintiä varten, vaan sinne voi sijoittua myös liiketiloja, yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki kertoo.

Linja-autoaseman rakennus suojellaan. Museovirasto edellyttää sitä lausunnossaan. Alueen rakennuskorkeuksia on madallettu, mutta rakennusoikeutta jonkin verran lisätty.

– Tarkoitus on, että alueelle jää aukio, mutta etelälaitaan sallitaan lisärakentamista. Se voisi olla, vaikka hotelli tai muu sellainen.

500 asukasta lisää

Osayleiskaavan esitys kasvattaa Engelinrannan rakentamisen tehokkuutta aikaisemmasta. Käytännössä se merkitsee yhtä lisäkerrosta alueen länsilaidan taloihin. Niistä on mahdollista tehdä 7-kerroksisia.

Lisäksi nykyisen Citymarketin vaiheille suunnitellaan liiketilojen ohella myös asumista. Tehokkuuden nosto tarkoittaa käytännössä noin 500 asukkaan lisäystä aikaisempaan. Nyt koko Engelinrannan asukastavoite on 2 600-3 000.

– Se on keskusta-aluetta ja rakennustehokkuus on samaa luokkaa kuin muualla ydinkeskustassa.

Citymarketin ja Nesteen tontit ovat kiinteistösijoittajien omistuksessa ja niitä kehitetään yhdessä. Alueella on varaukset muun muassa enintään 10 000 neliön vähittäiskaupan suuryksikölle ja huoltoasemalle.

Talot kelluvat yhä

Kiistaa Engelinrannassa ovat herättäneet myös kelluvat asunnot, joilla on varaus alueen itäreunassa. Ne pysyvät suunnitelmissa, mutta sillä varauksella, että vaikutukset virtauksiin ja kalakantaan on selvitettävä sekä Paasikiventien suuntaan saatava melueste.

Yleisön pyynnöstä nykyisen Hämeensaaren parkkipaikan vaiheille suunniteltu rantatori on muutettu rantapuistoksi. Uimahallin tuntumassa olevaa uimarantaa ja virkistysaluetta on tarkoitus kehittää erityisen korkeatasoisena puistona.

Kaupunkilaisia on huolestuttanut rantareitin säilyminen Engelinrannassa. Nyt se on merkitty myös osayleiskaavaan. Erityisesti linja-autoaseman kohdalla se kulkee aivan asuintalojen ja rannan välissä.

Museovirasto on painottanut, että uuden asuinalueen rakennusmassat eivät saa peittää kirkon asemaa kaupungin kiintopisteenä. Vaikka länsilaidalle on tullut korkeutta lisää, kirkon yli talot eivät nouse.

Hämeen liitto on huomauttanut, että suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti laadukkaaseen kaupunkikuvaan.

Yhdyskuntalautakunta käsittelee osayleiskaavaesitystä tiistaina. Sen jälkeen se tulee nähtäville 30 päiväksi. (HäSa)

Yleisölle osayleiskaavaa esitellään maanantaina 23. maaliskuuta klo 17 Wetterin auditoriossa. Valmistelumateriaaliin voi myös tutustua kaupungin verkkosivuilla.