Kanta-Häme

Pääsymaksusta ei ole vielä päätetty

Alkamassa olevan talven aikana selviää, peritäänkö Ahveniston maauimalassa kävijöiltä pääsymaksua.

Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeen Sanomien liikuntapaikkakyselyn perusteella pääsymaksusta ei ainakaan olisi tulossa kynnyskysymystä. Reilu puolet eli 53 prosenttia kyselyyn vastanneista olisi pääsymaksun valmis maksamaan. Kysymykseen vastasi reilut 1217 kaupunkilaista.

Valtaosa vastaajista, noin 60 prosenttia oli kuitenkin sitä mieltä, ettei pääsymaksua pitäisi periä.

Tilaajapäällikkö Päivi Joenmäen mukaan tarkemmat laskelmat tehdään loppuvuoden aikana. Taustaksi selvitetään, minkä suuruisia maksuja muualla peritään. Tämän jälkeen mietitään, onko pääsylippujen myynti ylipäätään kannattavaa.

Pääsymaksuasian lisäksi myös aukioloajat on päättämättä, myöskään varsinaisista käyttökustannuksista ei ole vielä tietoa.

– Sitäkin on meiltä kysytty, että onko kaupunki varannut rahaa siihen, että maauimala pidetään auki. Ja kyllä, siihen on varattu rahaa, Joenmäki sanoo.

Uimarannoille arvosanaksi seitsemän

Verkossa toteutettuun liikuntapaikkakyselyyn vastasi kaikkiaan 1225 kaupunkilaista.

Kyselyssän tiedusteltiin pääsymaksuasian lisäksi kaupunkilaisten mielipiteitä uimarantojen kunnosta.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–10, kuinka tyytyväisiä he ovat kaupungin uimarantoihin. Peräti 74 prosenttia vastaajista oli valinnut arvosanaksi 7–10.

– Tämä ei ollut yllätys, sillä tiedämme uimarantojen olevan kunnossa. Tosin kehittämiskohteita sieltä nousi esiin.

Avoimissa vastauksissa toivottiin muun muassa lisää roskiksia, vessoja rannoille sekä rantareitin varrelle. Yleinen siisteys nousi esiin monesti, samoin viime kesänä Tervaniemeen ilmestyneet ja rantaa sotkeneet kanadanhanhet poikivat yhä palautetta.

Joenmäen mukaan vastausaineistoa on tarkoitus hyödyntää tulevaa kesää suunniteltaessa.

Katso Hämeen Sanomien Sunnuntai-sivuilta, mitkä kanta-Hämeenlinnan jääkentistä saivat eniten ääniä.

Päivän lehti

19.1.2020