Kanta-Häme

Päätös museoiden valtionosuuksista tehty – Riihimäen lasimuseosta valtakunnallinen vastuumuseo

Hämeenlinnan kaupunginmuseo ja taidemuseo pääsivät alueellisiksi vastuumuseoiksi.
Riihimäellä sijaitseva Suomen lasimuseo nimettiin valtakunnalliseksi vastuumuseoksi. Kuva: Anu Kankaansydän
Riihimäellä sijaitseva Suomen lasimuseo nimettiin valtakunnalliseksi vastuumuseoksi. Kuva: Anu Kankaansydän

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) nimesi valtakunnallisiksi vastuumuseoiksi 17 museota ja alueellisiksi vastuumuseoiksi 31 museota. Yksi valtakunnallisista vastuumuseoista on Riihimäellä sijaitseva Suomen lasimuseo. Alueellisten vastuumuseoiden joukossa ovat Hämeenlinnan kaupunginmuseo ja Hämeenlinnan taidemuseo.

Valtionosuuden piiriin Kosonen nimesi 124 museota. Näiden joukossa on Forssan museo.

Museoille myönnetään valtionosuuksia vuonna 2020 noin 45 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisältyy museoiden valtionosuusuudistuksen toteuttamiseen osoitettu 4 miljoonan euron lisäys, joka on kohdennettu pääosin alueellisten vastuumuseoiden toiminnan vahvistamiseen. Kokonaisuudessaan määräraha kasvaa viime vuodesta noin 10 miljoonaa euroa.

Valtakunnallisten vastuumuseoiden valtakunnallisten tehtävien perusteella myönnetään harkinnanvaraista korotusta 5,8 miljoonaa euroa.

– Suomessa eletään vahvaa museobuumia – on mainiota, että voimme vastata kehittyvän museokentän tarpeisiin ja yleisön kysyntään myös rahoitusjärjestelmän kautta, Kosonen sanoo.

– Museoiden valtionosuusuudistuksen toteutuminen on tärkeä askel koko kulttuurilaitosten rahoitusjärjestelmän uudistamisessa. Uusi museolaki tukee monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisöilleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta. Olen myös iloinen, että uudistuksen toteuttamiseen on pystytty kohdentamaan lisärahoitusta, jonka avulla museoiden palvelut vahvistuvat ja ovat nykyistä kattavammin saatavilla koko maassa.

Museoille osoitettuja henkilövuosia on 1 250, josta alueellisiin tehtäviin osoitetaan enintään 170 henkilötyövuotta. Museoiden arvonlisäveroton yksikköhinta on 71 761 euroa (viime vuonna 67 543 euroa) ja arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta 76 311 euroa (viime vuonna 71 724 euroa).

Henkilötyövuosipäätöksen yhteydessä on ensimmäistä kertaa vahvistettu museoiden rahoitussuunnitelma vuosille 2021–2023. Rahoitussuunnitelma ei ole sitova, mutta siitä ei ole tarkoitus poiketa ilman erityisiä perusteita. Alueellisten vastuumuseoiden kohdennettujen henkilötyövuosien osalta suunnitelma on kolmivuotinen. Valtakunnallisten vastuumuseoiden osalta suunnitelmaa tarkistetaan kevään 2020 neuvottelujen jälkeen.

Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen.

Uudistettu museolaki astuu voimaan 1. tammikuuta 2020. Uudistetun museolain mukaan vastuumuseot korvaavat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Alueellisten vastuumuseoiden tehtävät jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä, kulttuuriympäristötehtävä ja alueellinen taidemuseotehtävä. Valtakunnallisen vastuumuseon pitää edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa, olla toimialan kannalta tarpeellinen, huolehtia valtakunnallisesti merkittävästä kokoelmasta ja suoriutua erikoismuseolle laissa määrätyistä tehtävistä. HäSa

Katso tästä lista valtionosuuden piiriin hyväksytyistä museoista: https://minedu.fi/documents/1410845/3900145/VOS-museot+2020.pdf/e809ed3d-1355-c339-92aa-282b05c070bf/VOS-museot+2020.pdf

Tästä linkistä löydät valtakunnalliset vastuumuseot vuodelle 2020: https://minedu.fi/documents/1410845/3900145/Valtakunnalliset+vastuumuseot+2020.pdf/0e24f6b3-9315-0a77-e22d-d5a153432a8e/Valtakunnalliset+vastuumuseot+2020.pdf

Tämän linkin takana ovat alueelliset vastuumuseot: https://minedu.fi/documents/1410845/3900145/Alueelliset+vastuumuseot+2020.pdf/948fda43-5c86-996b-3a6a-8370f2ceb10f/Alueelliset+vastuumuseot+2020.pdf

Päivän lehti

19.9.2020

Fingerpori

comic