Kanta-Häme

Päihdedementiayksikkö suunnitteilla Hämeenlinnaan

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee päihdedementiayksikön perustamista alkoholin tai muiden päihteiden käytön vuoksi dementoituneille. Asian valmistelu on kirjattu kaupungin vuoden 2016 tilausbudjettiin.

Yksiköstä on tulossa näillä näkymin joko 13-paikkainen, mikäli se sijoitetaan jo olemassa oleviin tiloihin, ja 20-paikkainen, mikäli päädytään uudisrakennukseen.

– Palveluntuottaminen olisi kaupungin omaa tuotantoa. Koska kyse on erityisyksiköstä, emme halua, että siihen syntyy yksityistä monopolia, sanoo ikäihmisten palveluista vastaava tilaajapäällikkö Leena Harjula.

Päihdedementiayksiköstä tulisi sote-hengessä alueellinen, eli se palvelisi muidenkin kuntien asiakkaita.

Mielenterveys- ja päihdepalveluista vastaavan tilaajapäällikön Liisa Lepolan mukaan vastaavia yksiköitä ei valtakunnassa monia ole, ja myös Hämeenlinnassa omalle yksikölle on kova tarve.

– Hämeenlinnalaisia päihdedementikkoja on noin 35, joista seitsemän olisi sopivia uuteen yksikköön. Paikat on tarkoitettu nuoremmille, joilla on vielä toimintakykyä.

Tällä hetkellä päihdedementiaa sairastavia hoidetaan terveyskeskuksen vuodeosastolla, kotona, vanhusten palvelutaloissa ja Sotkan asumispalveluyksikössä.

Osalla heistä on päihdeongelman lisäksi kaatumisen, tappelun tai trauman aiheuttamaa muistamattomuutta ja muita sairauksia. Lähtökohta on, että yksikköön sijoitettaisiin kaikkein vaikeimmat tapaukset, joilla on sairauteen liittyvää häiriökäyttäytymistä, kuten väkivaltaista käyttäytymistä.

– He eivät tahdo sopeutua vanhustenhuollon yksiköihin, eikä henkilöstöllä ole riittävästi osaamista päihdehoitoon ja siihen liittyvään problematiikkaan, Harjula ja Lepola kertovat.

Uuden yksikön henkilöstöltä vaaditaan erityiskoulutus. Hoito koostuu hoivasta ja kuntoutuksesta sekä sairauksien hoidosta.

Vuodepotilaita yksikköön ei oteta. Osa paikoista olisi tutkimus- ja arviointijaksoja varten. Osa olisi vuokralla olevia pitkäaikaisasiakkaita, ja osa asuisi tukiasunnoissa tai päihdekuntoutujille suunnatussa Sotkan palvelutalossa.

Tarkoitus olisi yhteisöllistää ja kuntouttaa asiakkaita ja antaa heille kykyjen mukaan pienimuotoisia askareita, kuten nurmikonleikkuuta tai lumenluontia.

Kaupunki on suunnitellut päihdedementiayksikköä jo vuosia. Perustaminen kaupungin omiin tiloihin on kaatunut sisäilmaongelmiin ja muiden yksiköiden evakkotilojen tarpeisiin. Yhtenä paikkana oli kanta-Voutila, mutta päivähoito tarvitsi ne tilat käyttöönsä. Siksi vaakakuppi on kallistunut uudistilojen rakentamisen suuntaan.

Tarkoitus on etsiä ensi vuoden aikana ulkopuolinen rakennuttaja, jolta kaupunki vuokraisi tilat. Rakennuttaja voisi olla esimerkiksi Eristyisasuntosäätiö tai Y-Säätiö.

Rakentamiseen on tarkoitus hakea ARA-rahoitusta. Seuraava haku on marraskuussa 2016. Kaupungin kustannuksiksi jäisivät henkilöstö- ja toimintakulut. Lautakunnan päätöksentekoon asia menee aikaisintaan ensi vuoden lopulla. Rakentaminen voisi rahoituksen onnistuttua alkaa vuonna 2017 ja valmista olla 2018.

– Olemme miettineet, voisiko yksikkö olla samalla tontilla Sotkan asumispalvelukeskuksen kanssa tai olisiko vaikkapa Voutilakeskuksen läheisyydessä rakennusoikeutta. Näin saataisiin synergiaetuja ruokapalvelussa, Liisa Lepola sanoo. HÄSA