Kanta-Häme

Painokankaalle piirretään puolen hehtaarin tontteja

Painokankaan tuore kaava uudistetaan, koska tarvetta on suunniteltua pienemmistä tonteista.

Moreenissa sijaitsevan Painokankaanmäen suhteellisen uutta teollisuuskaavaa muutetaan. Vuonna 2015 hyväksytyssä asemakaavassa vajaan 30 hehtaarin alueella on kymmenen elinkeinotonttia.

Nyt lähes samalla alueelle suunnitellaan peräti 39 tonttia. Tosin kaava-alue laajenee noin 2,5 hehtaarilla kaikkiaan 31,6 hehtaariin.

Kaupunkirakennelautakunta (kaura) käsittelee luonnosta asemakaavamuutokseksi tiistain kokouksessaan.

Kaupunki ostaa maata

Suunnittelualue sijoittuu Moreenin elinkeinoalueella Taipaleentien ja Karanojantien väliin. Painokankaankatu ja Louhikkokatu ovat rakenteilla. Ne valmistunevat tänä vuonna. Kokonaan kaupungin omistuksessa oleva alue on muuten rakentamaton.

Hämeenlinnan kaupunki on suunnitelmallisesti pyrkinyt ostamaan maata Moreenin ja Karanojan alueilta tekemällä maanomistajille ostotarjouksia.

Viitisen vuotta sitten tälle Painokankaanmäen alueelle haviteltiin isota tontteja tarvitsevia toimijoita. Nyttemmin on kuitenkin tullut kysyntää myös pienemmille, noin puolen hehtaarin eli 4 000–5 000 neliön tonteille.

Kaavasta suunnitellaan joustavaa siten, että tonttien välirajat ovat ohjeellisia. Tarvittaessa alueelta saa isommankin tontin.

Tulevassa kaavassa aluevaraukset pysyvät entisellään eli kyseessä on teollisuus- ja varastorakennusten kortteli. Tonteille kulkemiseksi on kaavaluonnoksessa osoitettu kaksi uutta katua.

Hoidettua talousmetsää

Katujen varteen tonteille on istutettava puita. Niillä maisemoidaan alueen tasaamisesta johtuvia penkereitä, parannetaan kaupunkikuvaa ja hallitaan hulevesiä. Sama vaatimus on nykyisessäkin kaavassa.

Tällä hetkellä Painokankaanmäki on pääosin hoidettua talousmetsää. Tosin kaupungilla on siellä myös väliaikaisesti maa-ainesten varastointia ja murskausta.

Ulkopuolisen arvion mukaan alueella ei ole suojeltavia tai erityisesti kaavoituksessa huomioon otettavia eläin- tai kasvilajeja.

Kaava ohjaa tontinomistajia välttämään tarpeettoman laajojen asfalttikenttien rakentamista. Muuta osa tontista tulisi jättää vettä läpäiseväksi. Puitakin suositellaan jättämään, jos se on mahdollista.

Jos kaavaluonnos etenee nyt kaurassa, kaavaehdotus on odotettavissa syksyllä. Tuolloin siihen voi vielä esittää muistutuksia. Valtuuston käsittelyyn kaavamuutos tulee aikaisintaan loppusyksystä. HÄSA

Päivän lehti

18.1.2020