Kanta-Häme

Päivähoidosta aletaan maksaa tuntien mukaan

Hämeenlinna ottaa elokuun alusta alkaen käyttöön tuntiperusteisen laskutuksen lasten päivähoidossa. Edellytyksenä on tosin se, että asiakasmaksulain muutos hyväksytään eduskunnassa.

Tuntiperusteinen laskutus tarkoittaa käytännössä sitä, että lapsen vanhemmat valitsevat etukäteen, kuinka monta tuntia kuukaudessa heidän lapsensa tarvitsee päivähoitoa. Jos tarve vaihtelee kuukausittain, hoitotuntien määrä pitää valita suurimman tuntiarvion perusteella.

Alimmillaan maksu on 40 prosenttia kokopäivähoidon kuukausimaksusta. Tällöin hoitotunteja on korkeintaan 20 viikossa.

– Alle esikouluikäisiä lapsia koskee tässä sellainen vaatimus, että jos heille sovitaan päivähoitoa alle 20 tuntia viikossa, hoidossa pitää olla joka päivä. Se on lapsen kannalta parempi järjestely kuin että hän olisi hoidossa vaikkapa vain kahtena päivänä viikossa mutta pitkän päivän, sanoo tilaajapäällikkö Seija Mäkinen.

Päivähoitomaksuja on myös elokuun alusta alkaen tarkoitus korottaa korkeimmissa maksuluokissa ja alentaa alemmissa maksuluokissa. Maksun määräytymisen perusteena olevien tulojen alarajoja nostetaan kaikissa maksuluokissa.

Tuntilaskutuksen perusteen lasten ja nuorten lautakunta on jo hyväksynyt, ja maksujen korotus käsitellään lautakunnan kesäkuun kokouksessa.

Tuntiperusteista laskutusta on kokeiltu Hämeenlinnassa Ahveniston vuoropäiväkodissa viime vuoden helmikuusta alkaen.

Siellä on huomattu, että lasten hoitopäivät lyhenevät selvästi, kun päivähoidosta maksetaan todellisten hoitotuntien mukaan eikä kiinteän kuukausimaksun mukaan. Tämän ansiosta päiväkotiin on pystytty myös ottamaan lisää lapsia.

Jos laskutuksen valittu tuntimäärä ylittyy, kaupunki voi purkaa hoitosopimuksen yksipuolisesti. Tällöin maksu nousee vastaamaan käytettyä tuntimäärää, ja muutos on voimassa vähintään kolme kuukautta.

Jos lapsen huoltajat haluavat tämän jälkeen palata alempaan maksuluokkaan, heidän täytyy tehdä uusi sopimus. HÄSA

 

Päivän lehti

6.7.2020