Kanta-Häme

Päiväkoti nousee sittenkin Moisioon

Venkoilu uuden viisiosastoisen päiväkodin paikasta päättyi Janakkalassa tiistaina. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tiistaina, että se esittää Turengin uuden päiväkodin paikaksi Moisiota.

Asiasta kuitenkin äänestettiin, mutta luvut olivat selvästi 6-2 Moision hyväksi. Vastaehdotuksena oli Korkeavuorenpelto.

Korkeavuorenpelto hävisi Moisille

Lautakunta tosin teki Moisiosta päätöksen jo huhtikuun alussa, mutta kunnanhallitus päätti myöhemmin, että myös Korkeavuorenpellon vaihtoehto tutkitaan.

Nyt vaihtoehtoja on vertailtu, ja Moisio arvioitiin paremmaksi lähinnä kahdesta syystä.

– Aikataulullisesti Moisio on parempi, ja sijainniltaan myös, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Liisa Heikura.

Moisio voidaan rakentaa niin että valmistumisaika olisi vuoden 2016 lopulla. Korkeavuorenpellon valmistuminen menisi vuoteen 2018.

Uudella päiväkodilla kiire

Päiväkodilla on kuitenkin kiire, sillä siihen sijoitetaan neljä päiväkotiryhmää, jotka nykyään toimivat väliaikaisiksi tarkoitetuissa tiloissa Vaparilla, Musiikkiopiston talon alakerrassa ja Papintiellä.

Musiikkiopiston ryhmältä puuttuu lähiliikunta-alue. Lisäksi näihin kiinteistöihin tarvittaisiin korjauksia, ja tilat ovat terveysvalvonnan jatkuvassa sisäilmaseurannassa.

Sijainnin puolesta Moisio päihittää Korkeavuorenpellon, koska Moision lähellä on Jänispolun päiväkoti.

– Näiden kahden päiväkodin toiminta olisi helppo nivoa yhteen. Tarkoitushan ei ole lisätä päiväkotien johtajien määrää, joten päivähoidon johtamisen kuviot mietitään joka tapauksessa uudelleen, Heikura sanoo.

Luontevat kumppanit

Jänispolku ja Moision päiväkoti olisivat luontevat kumppanit siksikin, että nykyiset satelliittiryhmät ovat osa Jänispolun päiväkotia.

Lisäksi Moision etuna on se, että sen lähellä on leikkipuisto ja virkistyskäytössä olevaa metsää.

– Urheilukenttäkin sinne tulee myöhemmin, Heikura sanoo.

Korkeavuorenpelto sen sijaan on vielä pelkkää peltoa, koska asuinalueen rakentamista ei ole aloitettu.

Korkeavuorenpellon sijainnissakin on kuitenkin puolensa. Kohti moottoritietä ajavien vanhempien olisi helppo jättää lapset hoitoon Turengintien varrelle.

Samanhintaiset vaihtoehdot

Hinnaltaan Moisio ja Korkeavuorenpelto tulisivat yhtä kalliiksi. Alustava kustannusarvio molemmista on hieman alle kolme miljoonaa euroa.

Moisio sijaitsee Tapailan ja Kauriinmaan välissä. Päiväkoti tulee Kauriinmaantien itäpuolelle, Vesitorninkaaren risteyksen lähelle. Päiväkodin eteläpuolelle aiotaan kaavoittaa omakotitontteja.

Yhtenä päiväkodin sijoitusvaihtoehtona on käsitelty myös Paturin aluetta, mutta se ei saanut teknisen lautakunnan kannatusta maaliskuussa, ja asian valmistelu aloitettiin tuolloin alusta.

Paturiin olisi mahtunut vain neliosastoinen päiväkoti, joten tähän vaihtoehtoon kuului myös Kivitaskun päiväkodin laajentaminen viisiosastoiseksi. Siksi tämä vaihtoehto olisi ollut myös muita kalliimpi. (HäSa)