Kanta-Häme

Päivärinne kokonaan vanhuksille

Päivärinteen palvelutalon yhteydessä Idänpäässä on toiminut kehitysvammaisten ryhmäkoti Kotisiipi. Terveyden ja toimintakyvyn lautakunta päätti tällä viikolla sen lakkauttamisesta.

Yksikkö on kuusipaikkainen. Sitä pidetään liian pienenä, kalliina ja epätarkoituksenmukaisena vammaisten asukkaiden käyttöön.

Hämeenlinnan seudun erityisasuntosäätiö on tarjonnut Kotisiivessä tehostettua asumispalvelua kehitysvammaisille.

Kotisiiven asukkaille etsitään yhteistyössä omaisten kanssa heille sopivat asuinpaikat kantakaupungin alueella toimivista uusista kehitysvammaisille suunnatuista asumisyksiköistä.

Niissä asuminen tulee jonkin verran edullisemmaksi kuin Kotisiiven yksikössä, joka on ollut pieni, mutta vaatinut runsaasti henkilöstöä.

Lisäksi valvontaviranomaiset karsastavat nykyään yksiköitä, joissa on eri asiakasryhmiä ja kovin eri-ikäisiä asiakkaita samoissa tiloissa.

Päivärinteen palvelukeskus on etupäässä suunnattu ikäihmisten asumispalveluihin. Myös Kotisiiven tilat sopivat hyvin iäkkäiden asukkaiden käyttöön.

Tällä hetkellä Päivärinteessä on neljä muistisairaiden ryhmäkotia, joissa on yhteensä 28 paikkaa. Yksikössä on myös 27 palveluasuntoa.

Lisäksi siellä on tarjolla päivätoimintaa iäkkäille. (HäSa)