Kanta-Häme

Päivi Räsänen: Sairauspäivärahan 55 päivän aukko paikattava budjetissa

Kansanedustaja Päivi Räsänen puhui lauantaina kristillisdemokraattien jäsentilaisuudessa Riihimäellä.

Kristillidemokraattien kansanedustajan Päivi Räsäsen mielestä vähimmäismääräisen sairauspäivärahan omavastuun poisto paikkaisi merkittävän aukon sosiaaliturvassa.

– Tämä epäkohta on syytä vihdoin korjata. Sen kustannusvaikutus budjetissa olisi 4,4 miljoonaa euroa, mutta se toisi suureen helpotuksen kaikkein pienituloisimpien ihmisten sairastuessa, sanoi kristillisdemokraattien jäsentilaisuudessa Riihimäellä lauantaina puhunut Räsänen.

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Jos työedellytys ei täyty, sairauspäivärahaa voi kuitenkin saada vasta, kun työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 55 päivää.

– Tulottoman kotiäidin sairastuessa vakavasti hän alkaa saada minimipäivärahaa vasta 55 päivän karenssin jälkeen. Kuitenkin äidin sairastuminen merkitsee taloudellista kuormitusta perheelle; lasten hoito joudutaan järjestämään ja sairauskulut lisääntyvät. Sama ongelma koskee muitakin tulottomia tai erittäin pienillä tuloilla toimeentulevia henkilöitä, esimerkiksi opiskelijoita, Räsänen muistutti.

Tulottomien ja pienituloisten sairauspäiväraha poistettiin vuoden 1996 alusta alkaen. Hanketta puolustettiin Räsäsen mukaan sillä perusteella, että jos henkilöllä ei ole terveenä tuloja, hän ei tuloja tarvitse sairaanakaan. Myöhemmin, 1.4.2002 alkaen, lakia hiukan lievennettiin asettamalla ns. työedellytystä vailla olevien vähimmäismääräiselle sairauspäivärahalle 55 päivän karenssi.

– Oletus, että tuloton tai vähätuloinen voisi turvata perustoimeentulonsa ensimmäisen 55 päivän odotusaikana jollakin muulla tavalla, kuten puolison tuloilla, kasvattaa entisestään tuloeroja ja on myös perustuslain kannalta erittäin kyseenalainen. Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan jokaiselle taataan oikeus perustoimeentulon turvaan muun muassa sairauden aikana. Tämän tulisi olla myös sairausvakuutuslain odotusaikojen sääntelyn lähtökohta, minkä vuoksi epäoikeudenmukainen laki on korjattava, sanoi Räsänen. HäSa