Kanta-Häme

Paljon puhetta energia-aloitteesta

– Aloitteeni tarkoitusta ei ole ymmärretty, valitti valtuutettu Jorma Saarenpää (ps.) Janakkalan valtuuston kokouksessa maanantaina. Hän puhui noin puoli tuntia aloitteensa ja energiansäästön puolesta.

– Tarkoitus oli parantaa Janakkalan kykyä tehdä säästöjä, Saarenpää painotti.

Hän ja kuusi muuta valtuutettua tekivät helmikuussa valtuustoaloitteen, jossa esitettiin kunnan energiatyöryhmän kokoonpanon ja toimintatavan muuttamista.

Yhdeksän prosentin säästö tulossa

Energiatyöryhmä on perustettu kuntaan marraskuussa 2011. Se on koottu eri hallinnonalan viranhaltijoista.

Samana vuonna kunta teki työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen, ja tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö vuodesta 2010 vuoteen 2016. Näillä näkymin tuo tavoite saavutetaan.

Vuoden 2016 jälkeen säästötavoite nousee EU-direktiivien mukaan 20 prosenttiin. Aloitteeseen annetun vastauksen mukaan kunnan ei ole tässä taloustilanteessa järkevää panostaa tätä suurempaan säästöön.

Sähkö yhteishankintana

Reijo Löytynoja (sd.) kysyi muun muassa, tekeekö kunta muiden kuntien kanssa yhteistyötä energia-asioissa ja hakeeko kunta tukia energiansäästötoimia varten. Teknisen toimen ja maankäytön johtaja Juha Prittinen vastasi, että sähkö hankitaan yhteishankintana Kuntapron kautta ja että kaikki mahdolliset tuet haetaan.

Eeva-Maria Tuominen (ps.) kysyi, milloin energiatyöryhmä on viimeksi kokoontunut ja kuinka usein se kokoontuu. Prittinen ei osannut suoralta käsin vastata, mutta Tuominen sanoi kuulleensa, että työryhmä olisi kokoontunut viimeksi vuonna 2011.

– Ja silti tähän aloitteeseen vastataan, ettei ryhmän toimintaan ole syytä tehdä muutoksia, Tuominen ihmetteli.

Kolme uutta aloitetta

Kokouksen päätteeksi jätettiin kolme aloitetta, joista kaksi oli Eeva-Maria Tuomiselta.

Ensimmäisen aloitteen aiheena on perintäkulujen oikeellisuus ja kohtuullisuus. Tuominen kysyy, miten Janakkalan kunta valvoo perintää ja ohjaa perintäyhtiötä yksilön ylivelkaantumisen estämiseksi.

Toisessa valtuustoaloitteessaan Tuominen kysyy omaishoidontuen leikkausten vaikutuksista. Hän kysyy muun muassa, onko vanhuksia siirtynyt kotihoidosta laitoshoitoon leikkausten vuoksi ja tuleeko kunnalle säästöjä omaishoidontuen leikkauksesta.

Kolmannen valtuustoaloitteen jätti Reijo Löytynoja, ja allekirjoittajana oli koko sosiaalidemokraattinen ryhmä. Aloitteessa esitetään, että kuntaan perustettava työllisyystoimikunta selvittäisi, voitaisiinko työllisyysnäkökohta ottaa käyttöön kaikissa kunnan hankinnoissa. (HäSa)