Kanta-Häme

Paljon puhetta, vähän villoja

Ensi vuoden talousarvio puhutti kuntavaaleista toipunutta Hämeenlinnan kaupunginvaltuustoa niin paljon, että kokous kesti kaikkiaan yli kuusi tuntia. Äänestämäänkin valtuutetut pääsivät peräti 14 kertaa iltapäivän ja illan aikana.

Juuri mikään ei budjetissa kuitenkaan muuttunut puheiden seurauksena. Kaikki luvut pysyivät kaupunginhallituksen esityksen mukaisina ja tekstiinkin tehtiin lähinnä teknisiä korjauksia.

Oinoselta tukku esityksiä

Ahkerimmin muutosesityksiä valtuustossa tehtaili vasemmistoliiton ryhmyri Ritva Oinonen. Vasemmistoliitto esitti yhteensä 5,8 miljoonan euron lisämäärärahoja lasten ja nuorten, ikäihmisten sekä terveyden ja toimintakyvyn lautakunnan menoeriin.

Oinonen olisi antanut ikäihmisten lautakunnalle laitoshoivaan kaksi miljoonaa, erikoissairaanhoitoon kaksi miljoonaa, terveyspalveluliikelaitokselle miljoonan, työllistämismäärärahoihin 0,5 miljoonaa ja lasten ja nuorten lautakunnalle tuntikehyksen kasvattamiseen 300 000 euroa lisärahaa.

Lisäksi Oinonen ehdotti koko peruskouluun 16 oppilaan maksimiryhmäkokoa, mutta ei esittänyt muutokselle mitään euromääräisiä vaikutuksia. Muun muassa Ulla Appelroth (sd.) ja Kaija-Leena Savijoki (kok.) huomauttivat, että ryhmäkokojen noin merkittävä pienentäminen maksaisi kaupungille miljoonia euroja.

Muutkaan valtuutetut eivät esityksistä innostuneet, vaan pitivät niitä jopa vastuuttomina aikana, jolloin kuluja on karsittava. Oinonen hävisi kaikki äänestykset selvin luvuin. Enimmillään hänen takanaan oli kymmenen valtuutettua, vähimmillään vain oma kaksihenkinen ryhmä.

Laitoshoiva irrotti kielenkannat

Pisimpään puhetta riitti ikäihmisten palveluista. Valtuutetut väänsivät kättä etenkin laitoshoivan viiden paikan kuukausittaisesta vähennystavoitteesta.

Ritva Oinonen esitti koko vähennystavoitteen poistamista ikäihmisten lautakunnan budjetista, jota samalla korotettaisiin kahdella miljoonalla eurolla. Teija Arvidsson (kd.) olisi niin ikään poistanut tekstistä täsmällisen määrätavoitteen, mutta säilyttänyt summat ja kotihoivaa suosivan rakenneratkaisun ennallaan.

Myös SDP:n ryhmyri Johannes Koskinen piti tavoitteen muotoilua epäonnistuneena. Hän esitti kompromissia, jossa lautakunnan sitovista tavoitteista poistetaan maininta viiden paikan kuukausitavoitteesta. Se mainitaan kuitenkin muualla tekstissä.

Koskinen onnistui ainoana saamaan ehdotuksensa läpi äänestyksessä.

Vihreiden valtuustoryhmä esitti 200 000 euron lisäystä lasten ja nuorten varhaisen tuen palveluihin varmistamaan palkitun Ankkuri-toiminnan pysymisen vähintään nykyisen tasoisena. Ryhmä olisi ottanut rahat puoliksi konsernipalvelujen kehittämisen ja puoliksi Engelinrannan hankkeen määrärahoista.

Kun valtuuston enemmistö (44 valtuutettua) ei lämmennyt esitykselle, veti vihreiden ryhmä pois myös menoleikkausesityksensä.

Maauimalapäätös piti pintansa

Aiempien vuosien tapaan Ahveniston maauimala herätti valtuutetuissa intohimoja. Reijo Martikainen (vas.) olisi luopunut maauimalan korjaamisesta. Enemmistö (42 valtuutettua) kannatti kuitenkin peruskorjauksen aloittamista ensi vuonna.

Lisäksi Oinonen olisi lykännyt Palokunnankadun saneerausta myöhäisempään aikaan ja Lulu Riikonen (ps.) poistanut Kantolan tapahtumapuiston ja Kirstulan autokeskittymän moottoritieliittymineen merkittävimpien infrahankkeiden listalta.

Kärpänen olisi puolestaan pienentänyt maanrakennuksen budjettia antamalla Sibeliuspuiston peruskorjaukseen 300 000 euroa vähemmän. Pekka Pohjalainen (kesk.) olisi lisännyt maininnan Rengon Raitaharjun palvelukodista Linnan Tilapalvelujen lähivuosien peruskorjauslistalle, kun taas Marjatta Rahkio olisi (kesk.) poistanut Lammin sairaalan lakkautuksen budjetin yleisperusteluista.

Esitykset kaatuivat selvin luvuin.

Arvidsson esitti 100 000 euron lisäystä lasten ja nuorten ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoon ja Oinonen olisi siirtänyt Pullerihallin rakentamisen hamaan tulevaisuuteen, mutta esitykset raukesivat, sillä niitä ei kannattanut kukaan. (HäSa)

Päivän lehti

8.4.2020