Kanta-Häme

Asfalttiaseman valmistelussa ei pyydetty lausuntoa lähiseudun asukkailta - paljonko virkamiehellä on kuulemisessa harkintavaltaa?

Hämeenlinnan Siirin asukkaita on hämmentänyt, kun heiltä ei ole kesällä valmisteluvaiheessa pyydetty lausuntoa tai tiedotettu Velssiin tulevasta asfalttiasemasta.

Hämeenlinnan kaupungin mukaan asiassa on kuultu rajanaapureita, mutta laajemmalle kuulemiselle ole nähty tarvetta. Peruste on se, että tulevalta asfalttiasemalta lähimpään asutukseen on noin puolen kilometrin matka, kun asfalttiaseman saa lain asetuksen mukaan perustaa jopa 150 metrin päähän.

Paljonko virkamiehellä on omaa harkintavaltaa kuntalaisten kuulemisessa, Kuntaliiton johtava lakimies Ulla Hurmeranta?

– Suunnittelutarveratkaisussa lähtökohta on, että naapureita kuullaan, mutta laajempi kuuleminen on tarpeen, mikäli hankkeella on laajempia vaikutuksia. Harkinta liittyy siihen, onko sellaisia vaikutuksia muiden kuin rajanaapureiden osalta. Siinä tapahtuu tulkintaa. Kuntarajakaan ei ole este, vaan tarvittaessa pitää kuulla vaikka kuntarajan yli.

Onko Kuntaliitolla antaa suosituksia tällaisiin tilanteisiin?

– Aina pitää harkita, onko hankkeella vaikutusta muidenkin olosuhteisiin niin, että laajempi kuuleminen on tarpeen. Jos se on kiikun kaakun ja on yhtään epävarma, aina hallinnossa suositellaan, että kannattaa kuunnella laajemmin.

– Pitää olla joku syy, minkä takia katsotaan, että laajempi kuuleminen on tarpeen, esimerkiksi melu tai liikenteelliset vaikutukset. Esimerkkejä tällaisista laitoksista ovat esimerkiksi tuulivoimalat tai muut suuret laitokset. Jos ajatellaan vaikka varikkoa tai jätteenlajitteluasemaa, ne ovat ovat toiminnaltaan sellaisia, että vaikutusta on laajemmin kuin naapurikiinteistöihin.

Mitä jos kansalainen kokee, että häntä olisi pitänyt kuulla?

– Jos päätöksen tekee virkamies, haetaan oikaisua, muussa tapauksessa valitetaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus tutkii, onko menetelty oikein. Se on menettelyvirhe, jos asiassa on kuultava kuntalaisia laajemmin kuin on tehty.

– Yleisesti kunnat noudattavat menettelysäännöksiä hyvin. Ne ovat poikkeustapauksia, että kuulemisen liian vähäisen laajuuden vuoksi päätökset menevät kumoon.

– Ihmisillä on usein kokemus, että heitä kyllä kuullaan mutta ei kuunnella. Se rassaa ja on ymmärrettävää. Päätöksenteko on kuitenkin monien yhteisten intressien yhteensovittamista, joten yksittäiset mielipiteet eivät voi aina ohjata sitä. HäSa

Päivän lehti

25.1.2020