Kanta-Häme

Palkkiot ja kulukorvaukset ilmoitettava tulorekisteriin nopeasti ensi vuonna – viiveestä voidaan "sakottaa"

Kaikkien yhteisöjen on ensi vuonna ilmoitettava pienetkin palkkiot ja korvaukset.
Hasse Renfeldt kehottaa taloyhtiöitä tarkkuuteen, kun ne tekevät remonteista urakkasopimuksia.

Palkat, palkkiot ja kulukorvaukset on ensi vuonna ilmoitettava tulorekisteriin. Erilaisten pienten yhteisöjen, jotka maksavat tällaisia maksuja epäsäännöllisesti, on muistettava, että ilmoitusvelvollisuus koskee myös niitä.

Tulorekisteriin ilmoitukset on tehtävä paljon nopeammin kuin nykyisin tilitetään esimerkiksi ennakonpidätykset. Ilmoitus on annettava rekisteriin jo viiden kalenteripäivän kuluttua maksusta.

Harvoilla pienillä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöillä on nykyään omia palkattuja työntekijöitä. Ne maksavat kuitenkin pieniä palkkioita ja kulukorvauksia, joista on myös tehtävä ilmoitus tulorekisteriin.

– Taloyhtiöllä, joka ostaa isännöintipalvelut, isännöitsijä hoitaa ilmoitukset tulorekisteriin. Pienissä taloyhtiöissä, joissa isännöinti hoidetaan oman toimen ohella, ei välttämättä huomata ilmoitusvelvollisuutta, sanoo Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen toiminnanjohtaja Hasse Renfeldt.

 

Ilmoituksen tulorekisteriin tekevällä henkilöllä on oltava kaupparekisteriin merkitty yhtiön nimenkirjoitusoikeus. Palkkojen, palkkioiden ja kulukorvausten maksaminen siten edellyttää, että kaupparekisterin tiedot nimenkirjoittajista ovat oikein. Taloyhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden on laitettava kaupparekisteritietonsa ajan tasalle ennen kuin ne voivat antaa ilmoituksia.

Taloyhtiö välttää työnantajavelvollisuudet, jos se itse ei toimi suoraan työnantajana vaan ostaa palvelut yritykseltä, joka hoitaa vero- ja maksuvelvoitteensa.

– Vastuut on kuitenkin selvitettävä. Pienenkin taloyhtiön ”tulisi tietää”, kun se ostaa palveluja, Renfeldt muistuttaa.

Hän suosittelee myös, että esimerkiksi urakkasopimuksissa selvästi määritellään muutkin vastuut. Sopimuksiin on muun muassa syytä kirjata, että urakoitsija toimii päätoteuttajana. Muuten taloyhtiö voi joutua vastuuseen esimerkiksi aliurakoitsijan laiminlyönneistä.

 

Pienille yhteisöille voi olla yllätys, että erilaiset pienet kulukorvaukset rinnastetaan tulorekisterissä palkkoihin. Korvaukset esimerkiksi puhelimen käytöstä ja kilometrikorvaukset on ilmoitettava rekisteriin.

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, johon työnantajatkin ilmoittavat maksunsa pääsääntöisesti sähköisesti.

Palkkoja ja palkkioita maksavat joutuvat nyt tekemään useisiin eri paikkoihin ilmoituksia ja maksamaan maksuja ja ennakonpidätyksiä. Tulorekisteristä välitetään tiedot muun muassa verohallinnolle, työeläkeyhtiöille ja Työttömyysvakuutusrahastolle, jotka määräävät työnantajille ilmoitusten perusteella maksut.

 

Tulorekisteristä jaetaan tietoja kaikkiaan 15 erilaiselle viranomaiselle. Tulonsaaja voi tarkistaa rekisteristä, onko hänen työnantajansa hoitanut työnantajavelvoitteensa. Rekisteristä voi tilata myös oman tulorekisteriotteen.

Tulorekisteriin ilmoitetaan vuoden 2020 alusta myös eläke- ja etuustiedot. HÄSA