Kanta-Häme

Palo-osastointeja puuttuu vieläkin

Pelastuslaitos tekee kaikkiin uusiin rakennuksiin käyttöönottotarkastuksen. Tarkastuksen yhteydessä varmistetaan muun muassa se, että rakennus on paloturvallisuussäädösten mukainen.

Silti on paljon sellaisia rakennuksia, joissa esimerkiksi ohjeiden mukaista palo-osastointia ei ole tehty.

– On mahdotonta edes arvioida, kuinka paljon tällaisia rakennuksia on. Osastointia on kyllä vaadittu niin kauan kuin muistan, vähintään parikymmentä vuotta, kertoo Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen paloinsinööri Markku Lauronen.

Hämeenlinnassakin on lähivuosina uutisoitu vanhoista puurakennuksista, jotka ovat palaneet maan tasalle, koska palo on päässyt leviämään kaikkialle. Ongelma ei kuitenkaan rajoitu vain vanhoihin rakennuksiin.

Palo-osastoinnin ongelmia on Laurosen mukaan eniten liike- ja teollisuusrakennuksissa. Rakennuksen elinaikana on myös voitu tehdä muutoksia, joista ei ole ilmoitettu rakennusvalvontaan.

– Kun ilmoitus muutoksista tulee rakennusvalvontaa, ilmoitetaan siitä myös meille. On pelastuslaitoksen tehtävä tarkistaa, että rakennus on vielä muutosten jälkeenkin paloturvallinen, sanoo Lauronen.

Jos pelastuslaitos ei tee asianmukaista tarkastusta, ei osastointia voida vaatia jälkikäteen.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen nettisivuilla on lomake, jolla palovaarasta voi ilmoittaa. Ilmoituksia tulee noin kymmenen vuodessa.

– Määrä on todella pieni, mutta silti se on tuottanut tulosta, Lauronen kertoo.

Lomakkeen voi täyttää joko toiminnanharjoittaja tai kiinteistön omistaja. Ilmoituksen perusteella pelastuslaitos tarkastaa, minkälaisia toimenpiteitä kyseiselle kiinteistölle pitää tehdä.

Laurosen mukaan Suomessa naapurit vahtivat hyvin toisiaan. Palo-osastoinnin puuttumisesta saattaa ilmoittaa liiketilasta lähtenyt vuokralainen. Ilmoitus on mahdollista tehdä niin, ettei asianomainen saa tietää sen laatijaa.

Tulipalon satuttua palotutkintahenkilökunta tekee arvion muun muassa siitä, oliko palo-osastointi asianmukaisesti tehty. Laiminlyöty paloturvallisuus voi vaikuttaa vakuutusyhtiöiden korvaussummiin.

Palo-osastoinnilla tarkoitetaan rakennuksen jakamista osiin niin, ettei tulipalo pääsisi leviämään osastosta toiseen. Kerrostaloissa asuntojen ovet, seinät ja katot ovat osastoivia.

Palovaarailmoituksella voi myös ilmoittaa, jos asunnossa tai toimitilassa on esimerkiksi paljon herkästi palavaa materiaalia, sen asukas tupakoi sisällä tai hänen toimintakykynsä on heikentynyt. HÄSA