Kanta-Häme

Paluupostia kaupunginhallitukselta

Useat asiat palautettiin valmisteltavaksi tai jätettiin pöydälle kaupunginhallituksessa tällä viikolla.

Työvalmennussäätiö Luotsin kanssa tehtävää yhteistyötä pohditaan seuraavaksi kaupungin omistajaohjausyksikössä, jonne kaupunginhallitus palautti asian.

Terveyden ja toimintakyvyn lautakunta on jo päättänyt irtisanoa Luotsin kanssa tehdyn puitesopimuksen ja neuvotella sen uudestaan.

Lautakunta myös edellyttää, että tilaajat laativat suunnitelman työllisyyden palvelujen uudelleen järjestämiseksi sekä tekevät Luotsin kanssa uudenlaisen puitesopimuksen 2015 alkaen.

Lisäksi Luotsia haluttaisiin sitoa tiiviimmin osaksi kaupunkikonsernia ns. in house -asemalla. Tavoitteena on kehittää Luotsisäätiön toimintaa ja myös kasvattaa kaupungin sanavaltaa säätiössä.

Omistajaohjausyksikkö sai tehtäväkseen pohtia, miten asiassa edetään.

Konkretia puuttui

Vammaispoliittinen ohjelma palautettiin puolestaan terveyden ja toimintakyvyn lautakunnan valmisteltavaksi.

– Halusimme siihen enemmän konkretiaa, miten tavoitteet saavutetaan ja millaisessa aikataulussa. Ohjelman pitäisi olla verrannollinen muiden vastaavien kanssa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) korostaa.

Ongelmana pidettiin myös sitä, että mikään taho ei oikeastaan ole päättänyt ohjelmasta. Se on vain merkitty tiedoksi.

Tonttien hintojen ja vuokrien korotukset jätettiin pöydälle, koska suunniteltua aikataulua pidettiin liian kireänä erityisesti taloyhtiöiden päätöksenteolle. Aikataulua pohditaan vielä uudelleen. (HäSa)