Kanta-Häme

Palvelut yhdeltä luukulta

Hämeen ammattikorkeakoulu (Hamk) tehostaa yhteyksiä työelämään.

– Olemme saaneet risuja siitä, että meiltä on vaikea löytää yhteyshenkilöä. Samoin parantamista on siinä, miten meille tulleita toiveita ja toimeksiantoja hoidetaan, sanoo työelämäpalvelupäällikkö Sari Hanka.

Tilanteen korjaamiseksi Hamk on kehittänyt Työelämän lähipalvelut -palvelukonseptin. Kyseessä yhden luukun palvelupiste, jossa katsotaan, että idea tai toimeksianto löytää oikeaan osoitteeseen. Jos toimeksianto ei jostain syystä sovi Hamkille, yhteydenottaja saa tiedon tästäkin.

– Työelämän lähipalvelut toimii ensimmäisenä kontaktipintana asiakkaalle, jolla ei vielä ole tuttua yhteyshenkilöä. Sen avulla Hamkin laajasta valikoimasta pyritään löytämään asiakkaan tarpeisiin liittyvä palvelu, ja kehittämiskumppanuus lähtee liikkeelle helposti, Hanka selvittää.

Palvelun toteutuksesta vastaa asiantuntijaverkosto. Palvelumuotona voi olla esimerkiksi asiantuntija- ja koulutuspalvelu tai kehittämishanke.

– Alueen ainoana korkeakouluna Hamk haluaa olla lähellä asiakasta ja helposti lähestyttävä. Oman paikkakunnan tarjonnan lisäksi asiakkaan kehittämistarpeeseen voidaan tarvittaessa saada apua kaikista Hamkin yksiköistä. Lisäksi voidaan hyödyntää myös Hamkin laajoja verkostoja, sanoo vararehtori Janne Salminen.

Käytännönläheistä opetusta

Myös opiskelijat voivat toimia työelämän kehittämistarpeiden ratkaisijoina. Opetusta kehitetään jatkuvasti yhä käytännönläheisemmäksi.

Yrityksille ja yhteisöille Hamk tarjoaa opiskelijoita harjoittelijoiksi, opinnäytetöiden sekä projektitöiden tekijöiksi.

– Aidoissa työelämän oppimistehtävissä opiskelijat voivat hyödyntää ammattialansa tuoretta tietoa ja soveltaa sitä käytäntöön. Toimintamuotoja ovat harjoittelu, opinnäytetyöt sekä erilaiset projektityöt. Meiltä valmistuneet opiskelijat ovat kysyttyä työvoimaa. Nuorilla osaajilla on ammattialansa tuore tieto ja halu soveltaa sitä käytäntöön, Sari Hanka sanoo. (HäSa)

Päivän lehti

19.1.2020