fbpx
Kanta-Häme

Pari- ja lähisuhdeväkivaltatapauksia viranomaisten tietoon aiempaa enemmän

Alaikäisiä koskevissa tapauksissa pojat ovat tyttöjä useammin uhreina.
Vuonna 2018 tietoon tulleista perhe- ja lähisuhdeväkivaltapauksista lähes neljänneksessä uhri oli alle 18-vuotias. Kuvituskuva. Kuva: Tapio Tuomela
Vuonna 2018 tietoon tulleista perhe- ja lähisuhdeväkivaltapauksista lähes neljänneksessä uhri oli alle 18-vuotias. Kuvituskuva. Kuva: Tapio Tuomela

Viranomaisten tietoon tulleiden pari- ja lähisuhdeväkivaltatapausten määrä kasvoi viime vuonna hieman, kertoo Tilastokeskus. Vuonna 2018 viranomaisten tietoon tuli 9  900 perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikostapausta, joissa oli 7  700 eri uhria. Tapausten määrä kasvoi 3,6 prosenttia edellisvuodesta.

Vuonna 2018 tietoon tulleista perhe- ja lähisuhdeväkivaltapauksista lähes neljänneksessä uhri oli alle 18-vuotias. Tapauksista reilut 75 prosenttia koski aikuisia.

Alaikäisiä koskevissa tapauksissa hieman yli puolessa uhrina oli poika. Uhri oli alle 5-vuotias lähes neljänneksessä alaikäisiä koskevista tapauksista.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan aikuisista uhreista hieman yli puolet oli 25–44-vuotiaita. Aikuisista uhreista valtaosa oli naisia.

Kaikista epäillyistä lähes 78 prosenttia oli miehiä.

Avio- ja avopuolisoiden sekä entisten avio- ja avopuolisoiden välinen väkivalta lisääntyi viime vuonna vajaalla 200 tapauksella edellisvuodesta. Yhteensä viime vuonna tuli ilmi 5  400 tapausta.

Valtaosassa tapauksista uhri oli nainen.

Tilastokeskus katsoo ihmiset entiseksi avopariksi, jos he ovat asuneet yhdessä tilastovuotta edeltävänä vuotena, mutta eivät enää tilastovuonna.

Viidennes uhreista koki väkivaltaa useammin kuin kerran

Tilastokeskuksen mukaan uhreista 1  500 eli 20 prosenttia oli ihmisiä, jotka joutuivat perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhriksi useammin kuin kerran viime vuonna. Aikuisia toistuvan väkivallan uhreja oli 1  200, joista 84 prosenttia oli naisia.

Tilastokeskuksen mukaan alaikäisten uhrien tilastoitu määrä on kasvanut osittain vuoden 2011 lainmuutosten myötä. Lainmuutoksen myötä alaikäiseen tai läheiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt tulivat virallisen syytteen alaisiksi. Lisäksi huhtikuun 2015 alussa tuli voimaan lastensuojelulain muutos, jolla laajennettiin ilmoitusvelvollisuutta tilanteissa, joissa on syytä epäillä lapsen henkeen tai terveyteen kohdistunutta rikosta.

Tilastossa on vain viranomaisten tietoon tulleet tapaukset, sillä läheskään kaikkea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ei ilmoiteta viranomaisille.

Menot