Kanta-Häme

Paroisten puhdistamolla valmistellaan suurinvestointia, mutta sille on anottu vuoden jatkoaikaa

Paroisten puhdistamolla pitäisi vuoden kuluttua käynnistyä uusien ilmastus- ja jälkiselkiytysaltaiden rakennustyö. Laitospäällikkö Juha Sipponen kertoo, että nykyisten altaiden toimintaa seurataan mittauksin koko ajan. Kuva: Pekka Rautiainen
Paroisten puhdistamolla pitäisi vuoden kuluttua käynnistyä uusien ilmastus- ja jälkiselkiytysaltaiden rakennustyö. Laitospäällikkö Juha Sipponen kertoo, että nykyisten altaiden toimintaa seurataan mittauksin koko ajan. Kuva: Pekka Rautiainen

HS-Veden Paroisten jätevedenpuhdistamoa odottaa lähivuosina noin 10 miljoonan euron remontti ja laajennus.

Mittava saneeraus on saanut vauhtia sen jälkeen, kun puhdistamon uuden ympäristöluvan sisältö varmistui tämän vuoden maaliskuussa.

– Uudet lupaehdot edellyttävät typen poiston tehostamista entisestään, ja siksi puhdistamolla tarvitaan uudet prosessialtaat. Samassa yhteydessä uusitaan nykyistä puhdistamoa tarpeen mukaan, eli osa koneista, laitteistoista ja rakennuksista kunnostetaan, kertoo HS-Veden toimitusjohtaja Jukka Meriluoto.

Suurin ympäristöinvestointi

Meriluoto kertoo, että kyseessä on vesiyhtiön kaikkien aikojen suurin ympäristöinvestointi. Uudistusten ansioista typenpoisto tehostuu nykyisestä noin 65 prosentista hieman yli 70 prosenttiin.

Altaiden lisäksi puhdistamolle rakennetaan uusi hygienisointiyksikkö. Siinä jo kertaalleen puhdistettu jätevesi desinfioidaan ultraviolettisäteilyllä, mikä tappaa veteen vielä mahdollisesti jääneitä bakteereita ja viruksia.

Laajennuksen ja saneerauksen yleissuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Vesiyhtiö arvioi, että suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto vievät yhteensä noin kolme vuotta, ja rakentamisen pitäisi käynnistyä syksyllä 2020.

– Olemme anoneet Etelä-Suomen avilta vuoden jatkoaikaa töiden valmistumiseen. Ympäristölupa määrää, että tiukentuneiden lupaehtojen pitää täyttyä vuoden 2022 lopussa, mutta tähän yritämme saada vuoden lykkäystä.

Jatkoajan hakemista perustellaan sillä, että HS-Veden uusi ympäristölupa sai lainvoiman valituskäsittelyn jälkeen tämän vuoden maaliskuussa, mutta lupaehtojen täyttymisajankohta oli laskettu vuoden 2018 puolelta.

Kunnilta haetaan takausta

Puhdistamoinvestointien alustava kustannusarvio on 10 miljoonaa euroa, ja summa täsmentyy suunnittelun edetessä. Lopullisesti investoinnin suuruus on tiedossa ensi kesänä järjestettävän urakkatarjouskilpailun jälkeen.

HS-Vesiyhtiö rahoittaa suurinvestoinnin lainarahalla. Yhtiö ottaa tämän syksyn aikana 4 miljoonan eruon suuruisen lainan suunnittelua ja rakennustöiden aloittamista varten.

Yhtiö hakee lainalle takausta Hämeenlinnan kaupungilta ja Hattulan kunnalta, sillä niiden alueelta jätevedet johdetaan Paroisten puhdistamolle.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsittelee takausta kokouksessaan maanantaina, ja esityksenä on, että kaupunginhallitus lähettäisi takauksen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Hattulan kunnanhallitus teki samansisältöisen päätöksen jo tämän viikon maanantaina.

Hulevedet kuriin Akaassa

Akaan puhdistamon toiminta tehostuu myös aivan lähiaikoina, sillä vielä loppuvuoden aikana otetaan käyttöön uusi yksikkö.

Se on tarkoitettu vuoto- ja hulevesille, joiden käsittely on heikentänyt varsinaisen puhdistamon tehoa. Lisäkäsittely-yksikön rakentaminen on maksanut noin 3,5 miljoonaa euroa.

Kolme omistajaa

Hämeenlinnan seudun vesiyhtiö (HS-Vesi) on kolmen kunnan omistama vesihuoltoyhtiö.

Omistajakunnat ovat Hämeenlinna, Hattula ja Akaa.

Paroisten puhdistamolle johdetaan jätevesiä Hämeenlinnasta ja Hattulasta. Kaupungin osuus jätevedestä on 90,21 ja Hattulan 9,79 prosenttia.

Vesiyhtiö ottaa puhdistamoinvestointia varten lainan, jolle haetaan takausta Hämeenlinnalta ja Hattulalta.