Kanta-Häme

Parola vai Pappilanniemi?

Hattulassa vanhan kunnanviraston tontti lähialueineen myytiin viime kuussa Pihlajalinna-konsernille. Lähes kaikki kunnan toimistot ovat toimineet Pappilanniemessä vuodesta 2013 alkaen, ja alkuepäilyistä huolimatta järjestely on toiminut ainakin kohtuullisen hyvin.

Hämeen Sanomien vaalikoneessa kysyttiin, pitääkö kunnanvirastolle jatkossa löytää tilat Parolasta, tarvittaessa vaikka rakentamalla uutta. Kysymykseen vastanneista kuntalaisista niukka enemmistö eli 53 prosenttia on Parolan kannalla.

Ehdokkaista taas selvä enemmistö pitää nykyistä tilannetta vähintään kelvollisena. Vastanneista ehdokkaista 65 prosenttia vastustaa joko täysin tai osittain sitä, että kunnanvirasto pitäisi palauttaa Parolaan.

Puoluekohtaisissa vastauksissa ei ollut suuria eroja. Keskustalaiset ja vihreät ovat selvimmin Pappilanniemen kannalla, vasemmistoliiton ehdokkaat taas Parolan.

Asia on Hattulassa monin tavoin ajankohtainen, sillä sekä kuntalaiset että päättäjät ovat ilmaisseet huolensa kunnan keskustaajaman eli Parolan näivettymisestä. Parolan keskustassa on paljon muitakin tyhjiä tiloja kuin kunnanviraston alue.

Seurakunta päätti juuri hakea purkulupaa korjauskelvottomaksi osoittautuneelle seurakuntatalolle, ja sen vieressä sijaitseva seurakunnan virastotalo on myös tyhjillään. Samoin tyhjänä on runsaasti liiketiloja.

Kun Hattulan valtuusto hyväksyi Pihlajalinnan ja Attendon tonttikaupat, moni toivoi rakennushankkeiden tuovat uutta säpinää Parolaan. Pihlajalinna suunnittelee hyvinvointikeskuksen rakennuttamista kunnanviraston tontille, ja se on tarjonnut sekä kunnalle että seurakunnalle mahdollisuutta tuoda omaa toimintaansa samaan kokonaisuuteen.

Kumpikaan taho ei ole tehnyt päätöksiä asiasta, mutta ratkaisuja mietitään esimerkiksi kunnassa todennäköisesti sekä vanhan että kesäkuussa aloittavan uuden valtuuston voimin.

Vaalikoneen vastauksissa moni ehdokas korosti sähköisten palveluiden merkitystä. Parolaa kannattavat vastaajat taas ehdottivat tyhjien liiketilojen hyödyntämistä. Täysin uutta rakentamista kannatti todella harva vastaaja.

Moni miettii myös, mitä Pappilanniemen kiinteistöllä tehdään, jos se jäisi tyhjilleen. Erään vastaajan mukaan hyvä palvelupiste riittää toistaiseksi Parolassa. Jos Pappilanniemi saadaan myytyä muuhun käyttöön, tilanne muuttuu oleellisesti.

Hämeen Sanomien vaalikoneeseen on vastannut 60 hattulalaista ehdokasta. Eniten vastaajia on kokoomuksesta (18 ehdokasta) ja keskustasta (14).

Demariehdokkaista vaalikoneeseen on vastannut 8 henkilöä, kristillisistä 7, vasemmistoliitosta 5 sekä perussuomalaisista ja vihreistä kummastakin 4.

Kaikki vastaajat vastustavat kouluverkon tiivistämistä niin, että alakoulujen oppilaat keskitettäisiin Juteinikeskukseen.

95 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, ettei kuntaliitos Hämeenlinnan kanssa ole todennäköinen, vaikka sote-uudistus vähentää kuntien tehtäviä.

Veronkorotusta lähivuosina vastustaa 70 prosenttia vastaajista. 30 prosenttia suhtautuu ajatukseen suopeasti. HÄSA

Päivän lehti

25.5.2020