Kanta-Häme Hattula

Parolannummi osaksi kaupungin kaukolämpöverkkoa – Runkolinja ja pumppaamot valmistuvat 2020

Elenia Lämpö investoi uuteen runkolinjaan noin 2,5 miljoonaa euroa.
Myös Parolannummen varuskunta-alue liitetään Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoon.

Parolannummen varuskunta-alue Hattulassa liitetään lähiaikoina Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoon.

Elenia Lämpö aikoo investoida hankkeeseen 2,5 miljoonaa euroa, jolla rakennetaan runkolinja ja uusia pumppaamoja.

 

Parolannummen varuskunnassa on nytkin käytössä kaukolämpö, joka tuotetaan maakaasulla omassa lämpökeskuksessa.

Kun runkolinja ja pumppaamot valmistuvat loppuvuodesta 2020, varuskunnan tarvitsema kaukolämpö tuotetaan pääosin Vanajan voimalaitoksella biopolttoaineita hyödyntäen.

– Investoinnin ansiosta kaukolämmön toimitusvarmuus varuskuntaan paranee ja lämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt pienenevät yli 4 000 tonnia vuodessa, sanoo operatiivinen johtaja Janne Lamberg Elenia Lämmöstä.

Varuskunnan rakennukset omistaa Senaatti-kiinteistöt. Sen erityisasiantuntija Tomi Suomalainen sanoo, että toimitusvarmuuden parantumisen lisäksi tärkeää on myös pienentää rakennusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

– Se on sekä Senaatti-kiinteistöjen että puolustushallinnon tavoitteena, Suomalainen sanoo.

– Varuskunnan rakennusten ylläpidon näkökulmasta siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin edistää merkittävästi Parolannummen lämmöntuotannon ja -jakelun huoltovarmuutta, kustannustehokkuutta ja ympäristömyönteisyyttä, sanoo johtava energia-asiantuntija Kari Huttunen puolustushallinnon rakennuslaitokselta.