Kanta-Häme

Parolanummen hirvirata saastui metalleista - rata suljettu puhdistuksen vuoksi

Hämeen ely-keskus määrää Parolannummen ampumarata-alueella sijaitsevan hirviradan maaperän puhdistettavaksi. Työt alkavat kesällä ja päättyvät vuoden loppuun mennessä.

Maaperä on pilaantunut raskasmetalleista, joita on kertynyt hirviradan taustavalliin luodeista. Aluetta tutkineet Ramboll oy ja Sito oy mittasivat alueelta haitallisen määrän esimerkiksi lyijyä ja kuparia.

Puhdistettavaa maamassaa on yhteensä noin 400 tonnia. Kunnostus tehdään vaihtamalla maaperän massat. Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen.

Hirviradalla ampuminen on lopetettu, ja radan ampumakatokset, betonirakenteet ja liikemaalirata on purettu. Ampuminen jatkuu Parolannummen muilla ampumarata-alueen radoilla.

Kunnostettava hirvirata sijaitsee pohjavesialueella, mutta metallikertymät eivät ole vaikuttaneet pohjaveteen, eikä ampumaradalla ole vedenottamoa. Pohjaveden laatu on seurannassa. HÄSA

Mainos