Kanta-Häme

Parveketupakoinnista kuuma peruna

Tupakkalain kokonaisuudistus tuo paljon uusia rajoituksia, joista kiistanalaisin saattaa olla parveketupakoinnin kieltämisen helpottaminen.

– Asia on herättänyt alan ammattilaisten kesken paljon kysymyksiä. Tuntuma on, että kiinnostus on korkeaa ja kieltohakemuksia tullaan tekemään paljon, mutta asia on hyvin haasteellinen, pohtii Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen toiminnanjohtaja Mikko Rousi.

Uusi laki antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoa parvekkeille ja muille ulkoalueille, kuten terasseille. Kunnan viranomainen voi määrätä tupakointikiellon, jos savua voi rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua esimerkiksi parvekkeelta toiselle.

Savun kulkeutuminen riittää kiellon määräämiseen eikä terveyshaittaa tarvitse osoittaa, toisin kuin nykyisin terveydensuojelulain mukaisessa menettelyssä. Tiukemmin edellytyksin on mahdollista puuttua tilanteeseen myös silloin, jos savu leviää asunnosta toiseen rakenteiden kautta.

– Suosittelemme taloyhtiöille vielä malttia. Keskustelu tupakointikieltojen hakemisesta voidaan käynnistää jo nyt, mutta konkreettiset yhtiöoikeudelliset päätökset kannattaa tehdä vasta vuoden vaihteesta lukien, Rousi toppuuttelee.

Parvekkeella tupakointia koskevaa sääntelyä sovelletaan vasta vuoden 2017 alusta lukien. Laissa on muitakin siirtymäsäännöksiä.

– Asetus lain soveltamiseen parveketupakoinnin osalta on vasta tekeillä, joten käytännön prosessi ei ole vielä täysin selvillä. Kiinteistöliitto toivoo, että asetus tarjoaa mahdollisimman selvän toimiohjeen taloyhtiöille, Rousi sanoo.

Periaatteet on luettavissa laista jo nyt. Huoneiston haltijoita on muun muassa kuultava ennen tupakointikiellon hakemista.

– Se ei missään nimessä riitä, että yksi ihminen on ärsyyntynyt naapurin tupakointiin. Asia tulee vireille yhtiökokouksissa, ja yhtiökokousten kutsumisesta koolle on olemassa säädökset yhtiöjärjestyksessä.

Vielä on epäselvää, vaatiiko tupakointikiellon hakeminen esimerkiksi 2/3 määräenemmistöpäätöksen, kuten merkittävimmät asiat usein yhtiöjärjestysten mukaan tekevät.

– Me Kiinteistöliitossa liputamme sen puolesta, että tupakointikieltopäätökset tehtäisiin yhtiökokouksessa normaalein enemmistöpäätöksin, mutta toki yhdenvertaisuusperiaate on päätöksenteossa aina huomioitava, Rousi painottaa.

Tupakointikieltoa tulisi siis hakea kaikille niille parvekkeille, joilla olosuhteet savun kulkeutumisen suhteen ovat samat. Tupakointikiellon hakeminen vain yksittäiselle parvekkeelle tuskin olisi mahdollista.

Myöskään seuraamukset kieltojen rikkomuksista eivät ole toistaiseksi selvillä.

– Todennäköisesti niistä voi seurata huoneiston haltijalle määrättävä uhkasakko. Toki punnittavaksi tulee myös se, voisiko huoneiston hallintaan otto tulla kyseeseen, mutta siihen kynnys on varmasti korkealla, Rousi miettii. HäSa