Kanta-Häme

Patrialle osuus kyberturvallisuuteen erikoistuneesta Silverskinistä

Puo­lus­tus­teol­li­suus­yh­tiö Pat­ria on os­ta­nut vä­hem­mis­tö­osuu­den ky­ber­tur­val­li­suu­teen eri­kois­tunees­ta Sil­vers­kin In­for­ma­tion Secu­ri­tysta. Patria hankki Silverskinistä 25 prosenttia omistukseensa.

Pat­rian mukaan tehty kaup­pa avaa uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia ky­ber­tur­val­li­suu­den alueella erityisesti kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noilla, mutta myös Suo­mes­sa.

Silverskin on tietoturvayhtiö, jolla on korkein sertifioitu taso niin Eurooppaan Unionin kuin Yhdysvaltojen puolustusministeriönkin standardeissa. Yhtiö toimii Suomessa suoraan asiakkaiden kanssa sekä epäsuoraan partneriverkoston kautta.

Yhtiön kansainvälinen toiminta puolestaan ulottuu Venäjältä ja Lähi-idästä Yhdysvaltoihin.

– Kyberturvallisuus on keskeinen osa liiketoimintaamme. Jatkuvasti ja nopeasti muuttuvalle alalle ominaista on kehittyminen myös pienten ja ketterien, kansainvälisille markkinoille pyrkivien yritysten kautta, toteaa tiedotteessa liiketoimintajohtaja Pasi Niinikoski Patrian Systems-liiketoiminnasta.

Päivän lehti

21.10.2020

Fingerpori

comic