Kanta-Häme

Pelastuspäällikkö: Sprinkleri on yhä tehokkain palovahinkojen estäjä

Sprinklerit ovat edelleen tehokkain tekninen keino ehkäistä palokuolemia, sanoo pelastuspäällikkö Petri Talikka Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.

– Sprinklerit ovat ylivoimaisesti tehokkain tapa reagoida riittävän nopeasti. Toki on pohdittava myös tilojen savunpoistoa, hän sanoo.

Tuoreen opinnäytetyön mukaan palokaasujen syaanivetypitoisuudet voivat nousta palavassa huoneessa vaarallisen korkeiksi, vaikka sammutusjärjestelmä toimisi. Vesisuihku voi painaa kaasuja alas, ja sprinklereissä on myös eroja.

Sprinklerit eivät siis yksin riitä pelastamaan esimerkiksi potilashuoneen asukasta tulipalosta.

Opinnäytetyön teki Jarno Soisalo Pelastusopiston palopäällystön koulutusohjelmassa. Se on ilmestyttyään herättänyt paljon keskustelua.

Petri Talikka muistuttaa, että opinnäytetyössä on tutkittu yksittäistä huonetta palopesäkkeenä. Soisalo itse on todennut havaintojensa olevan ”suuntaa antavia”.

– Tarkastelu oli kohtalaisen suppeaa, Talikka sanoo.

Pääterveysasemalla tuore järjestelmä

Kanta-Hämeessä niin esimerkiksi sairaaloissa kuin vanhainkodeissa alkaa kaikissa olla sprinklerit.

– Tilanne on kehittynyt suotuisasti. Suuria rakennuksia ei ole enää pitkään aikaan rakennettu ilman sammutuslaitteistoa, ja vanhoihin rakennuksiin niitä on asennettu jälkikäteen, Talikka kertoo.

Esimerkiksi Hämeenlinnan pääterveysaseman vuodeosastolle sprinklerijärjestelmä asennettiin keväällä. Samoin Janakkalassa vanhusten asumispalveluyksikkö sai sprinklerit tänä vuonna, ja vanhainkotiin ne ovat tulossa ensi vuonna.

– Turvallisuusselvitykset poistumissuunnitelmineen ovat tietysti ajan tasalla, ja yhteistyö paloviranomaisten kanssa on toiminut hyvin, sanoo Janakkalan vanhustyön johtaja Eija Kangasmaa.

– Paloturvallisuustilanne on nykyään parempi kuin se on aikaisemmin ollut, hän sanoo.

Kyse onkin kokonaisuudesta. Henkilöstön on tiedettävä, miten palon sattuessa toimitaan ja miten tilat saadaan mahdollisimman nopeasti tyhjiksi. Lisäksi esimerkiksi palo-osastoinnin on oltava tehokasta.

Sprinklerit tulossa myös asuntoihin

Kaikissa Hämeenlinnan seudun hoitolaitoksissa sprinklerijärjestelmää ei vielä ole. Moni kohde on Petri Talikan mukaan ”työn alla”.

– Prosessi voi viedä aikaa yhdestä kolmeenkin vuotta. Ensin järjestetään rahoitus, sitten suunnitellaan ja lopulta toteutetaan, hän listaa.

– Osassa kohteita, kuten Kanta-Voutilassa, on jo todettu rakennuksen käyttötavan muuttuneen. Se on ollut ylipäätään paloturvallisuuden kantilta vaikea.

Talikan mukaan sprinklerijärjestelmät ovat hiljalleen tulossa myös tavallisiin asuinrakennuksiin.

Opinnäytetyöstä keskusteltiin myös viikolla järjestetyillä sairaalaturvallisuuden neuvottelupäivillä Kuopiossa.

– Paikalla olivat kaikkien sairaaloiden turvallisuuspäälliköt, kertoo Kanta-Hämeen keskussairaalan turvallisuuspäällikkö Henri Olander.

Hänen mukaansa Kanta-Hämeen keskussairaalassa paloasiat ovat jo valmiiksi sillä tolalla, josta koulutuspäivien keskusteluissa puhuttiin. Sprinklereitä on asennettu remonttien yhteydessä, osastot jaettu palo-osastoihin ja savunpoistosta huolehdittu.

– Palokunnan tulo Ahvenistolle kestää noin vartin, joten on tärkeää, että henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti palotilanteita varten. Remonteissa on myös huolehdittu, että kaikki poranreiät on tukittu palomassalla tulen leviämisen estämiseksi. (HäSa)

Mainos