Kanta-Häme

Pelastustoimen aluejakoa ei tulisi muuttaa

Hattula ja Janakkala suhtautuvat kielteisesti sisäasiainministeriön suunnitelmaan muuttaa pelastustoimen aluejakoa. Hämeessä muutos tarkoittaisi Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen pelastuslaitosten yhdistämistä.

Valtakunnallisesti pelastuslaitosten määrä vähenisi nykyisestä 22:sta 11:een vuonna 2016. Näin aluejaosta tuli sama kuin poliisilaitoksillakin.

Asia oli esillä molempien kuntien kunnanhallituksissa maanantaina. Jo aiemmin Hämeenlinnan kaupunginhallitus on antanut suunnitelmasta kielteisen lausunnon.

Maksuosuudet nousisivat

Janakkala katsoo, ettei ehdotetulla uudistuksella ole saavutettavissa taloudellisia eikä toiminnallisia etuja. Molemmat kunnat huomauttavat, että Kanta-Hämeen kuntien nettomaksuosuudet nousisivat nykytasosta noin 18 prosenttia eli 1,8 miljoonaa euroa.

Janakkala huomauttaa, että Kanta-Hämeen yhteistyö ei suuntaudu pelastustoiminnassa Päijät-Hämeeseen. Esimerkiksi ensivastetoiminnassa yhteistyön suunta on Pirkanmaalle.

Kumpikin kunta on huolissaan sopimuspalokuntien asemasta. Janakkala katsoo, että uudistus voi johtaa niiden toiminnan hiipumiseen.

Molempien kuntien mielestä pelastustoimen uudistaminen pitäisi kytkeä sote-uudistukseen, sillä ne liittyvät toisiinsa etenkin ensihoidon osalta.

Hallinnon osuus nyt vähäinen

Hattula huomauttaa, että pelastuslaitokset tukeutuvat isäntäkuntien hallinto-, kiinteistö- ja tietoliikennepalveluihin, joten pelastuslaitosten hallintohenkilöstön määrä on erittäin vähäinen. Hattula arvelee, että hallinnon osuus kuluista voi jopa kasvaa uudistuksessa.

Hattula katsoo myös, että uuden Hämeen pelastuslaitoksen perustaminen tulisi maksamaan paljon enemmän, kuin sen aiheuttamat laskennalliset säästöt olisivat.

Janakkalan mielestä pelastustointa tulisi kehittää pelastuslaitoksittain, ja kehittämisessä tulee käyttää alueellista asiantuntemusta. (HäSa)

Päivän lehti

5.6.2020