fbpx
Kanta-Häme

Peltosaaren maaperää kunnostetaan

Peltosaareen suunnitellun kerrostaloalueen maaperän puhdistus aloitetaan heinäkuussa. Kunnostuksen on arvioitu vievän noin kuusi viikkoa.

Peltosaaren alue on toiminut ylijäämämaiden ja rakennusjätteiden läjitysalueena.

Alueen länsireunalle rakennetun auringonkukkapellon rakenteissa on käytetty jätevedenpuhdistamon lietettä. Tutkimuksissa on todettu täyttömaassa jätetäyttöä, jätevedenpuhdistamon lietettä ja kuonan/koksin sekaista maata, jotka poistetaan.

Alueen läpi kulkevan ojan sedimenttinäytteessä todettiin metallipitoisuuksia. Oja siirretään kulkemaan putkessa ja ojan sedimentti kunnostetaan siirron yhteydessä.

Kunnostuksesta päätti Hämeen ely-keskus ja kunnostamisesta vastaa Riihimäen kaupunki.

Myös Räiskylän varuskunta-alueen itälaidalla sijaitsevaa Huhtimon lampea odottaa kunnostus. Töiden on määrä alkaa lokakuussa.

Lammen sedimenttitutkimuksessa havaittiin metallipitoisuuksia, jotka olivat luontaisia pitoisuuksia korkeammat. Tavoitteena on, että kaikki havaittava ja työteknisesti mahdollinen sedimentti poistetaan.

Puolustusvoimat vastaa kunnostustyöstä.

Menot