Kanta-Häme

Pendelöintikyselyn tulokset julki – Yhä useammalle työmatka on työaikaa

Liikkumistapaa valittaessa tärkeimpiä perusteita ovat toimivat aikataulut ja helppous.
Kyselyn perusteella pendelöijiin kuuluu paljon hyvätuloisia palkansaajia. Arkistokuva Hämeenlinnan asemalta. Kuva: Pekka Rautiainen
Arkistokuva Hämeenlinnan asemalta. Kuva: Pekka Rautiainen

Hämeenlinnan kaupungin toukokuussa toteuttamaan pendelöintikyselyyn vastasi 468 henkilöä.

Vastaava kysely on toteutettu myös vuosina 2014 ja 2016, jolloin vastaajamäärät olivat selvästi pienempiä. Asemanrannan alueen kehittyminen ja vuonna 2016 tehdyt junavuorojen vähennykset ovat pitäneet pendelöintiin liittyvät asiat keskustelussa. Nyt kyselyyn haettiin kuitenkin vastauksia muiltakin kuin junalla pendelöiviltä.

Kyselyyn saivat vastata sekä Hämeenlinnasta että Hämeenlinnaan pendelöivät. Hämeenlinnasta pendelöiviä oli vastaajista 87 %.

 

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että etätyön tekeminen on yleistynyt ja yhä useampi saa käyttää työmatkaa työajaksi. Kun vuonna 2016 etätöitä teki päivittäin tai viikoittain 38 % vastaajista, niin nyt vastaava luku oli 53 % vastaajista. Nyt jopa 40 % (2016: 26 %) laski työmatkan ainakin osittain työajaksi.

Vastaajista 30 % kulki pääosan matkastaan autolla, 80 % junalla ja 9 % bussilla. Osa siis käyttää säännöllisesti kahta tai useampaa kulkumuotoa.

Junalla ja bussilla Hämeenlinnasta lähteviltä tiedusteltiin myös kulkutapaa asemalle tai pysäkille. Vastaajista 63 % kulkee talvikaudella ja 56 % kesäkaudella autolla. Pyöräily asemalle on suositumpaa kesällä (22 %) kuin talvella (7 %), kun taas kävellen kuljetaan talvella (21 %) enemmän kuin kesällä (16 %).

 

Asemanrannan rakentamiseen liittyy kiinteästi parkkihallin rakentaminen alueen asukkaiden ja pendelöijien käyttöön. Kyselyllä kartoitettiin maksuvalmiutta pysäköintiin uudessa parkkihallissa. Vastaajista 221 kulkee Hämeenlinnassa linja-auto- tai rautatieasemalle omalla autolla. Näistä vastaajista noin 33 % olisi valmis maksamaan pysäköinnistä asemalla.

Kaikilta vastaajilta kysyttiin myös liikkumisvalintoihin vaikuttavia tekijöitä. Kyselyssä vaihtoehdot sai järjestää tärkeysjärjestykseen. Tärkeimmiksi tekijöiksi liikkumisvalinnoissa nousivat toimivat aikataulut (32 % 1. sijoja) ja helppous (31 % 1. sijoja). Myös hinta ja nopeus olivat selvästi merkittävämpiä kuin ympäristöystävällisyys, hyvät jatkoyhteydet ja tottumus valittuun kulkumuotoon.

 

Kyselyyn vastanneista 60 % oli naisia. Vastaajissa olivat hyvin edustettuina kaikki työssäkäyvät ikäluokat, mutta erityisesti vastaajissa oli 30–50-vuotiaita. Tulosten perusteella pendelöijiin kuuluu paljon hyvätuloisia palkansaajia, sillä 43 % oli ilmoittanut vuosituloikseen vähintään 50 000 euroa.

Kyselyn tuloksia esitellään Hämeenlinnan pendelöintiraadin tilaisuudessa tiistaina 18. kesäkuuta klo 17.30–19.00 Raatihuoneen valtuustosalissa. HäSa

Päivän lehti

21.1.2020