Kanta-Häme

Pentti Linkolan nimikkometsä laajenee

Pentti Linkolan nimikkometsä Metsänpeitto sai lisää alaa, kun Luonnonperintösäätiö osti maaliskuussa sen luoteispuolelta 4,5 hehtaarin metsäkappaleen.

Lähes 18-hehtaariseksi kasvanut Metsänpeitto on eteläsuomalaisittain harvinaisen lahopuustoinen metsä. Se sijaitsee Urjalan Laukeelan kyläkeskuksen tuntumassa, Huittisiin johtavan ns. Taikayöntien ja Lehmussuontien välissä.

Metsänpeiton laajennusosaan sisältyy kallionlakien karua männikköä, rinteillä mäntyvaltaista sekapuustoa ja notkossa rehevää, kuusikkoista lehtokorpea. Sekapuuna kasvaa koivua, leppää ja raitaa. Puustoltaan laajennusosa on marraskuussa ostetun Metsänpeiton puustoa hivenen nuorempaa, 70–90-vuotiasta.

Karumpia osia metsästä on harvennettu, mutta varsinkin lehtokorpi on säilynyt miltei koskemattomana.

Metsänpeitto on Luonnonperintösäätiön perustajan ja puheenjohtajan Pentti Linkolan nimikkometsä, jonka ostoon on käytetty vuoden 2012 lopulla toteutetun Linkolan 80-vuotisjuhlakeräyksen tuotto. (HäSa)