Kanta-Häme

Perhehoito sijoittuu kotihoidon ja laitoshoidon välimaastoon

Kanta-Hämeessä etsitään parhaillaan ikäihmisiä perhehoidettaviksi.

Sirpa Kovanen on yksi maakunnan ensimmäisistä perhehoitajista.

Kovanen pohti viime vuonna, mitä hän pystyisi äitinsä omaishoitamisen ohessa tekemään. Perhehoidon tarjoaminen tuntui hyvältä vaihtoehdolta, sillä hänellä on aiempaa hoitokokemusta lähihoitajan työstä.

– Perhehoidettavista ja äidistäni on seuraa toisilleen, ja saahan perhehoidosta myös vähän lisää toimeentuloa.

Perhehoidettava pääsee asumaan hoitajan kotiin. Asukkaalla on mahdollisuus esimerkiksi osallistua arjen askareisiin.

Perhehoitoa on käynnistelty maakunnassa jo muutamia vuosia. Ennakkovalmennuksen käyneitä henkilöitä on ollut jonkin verran, mutta monet eivät kuitenkaan ole ryhtyneet perhehoitajiksi.

Sosiaaliohjaaja Reija Lumivuokko huomauttaa, että perhehoidon kehittäminen kuuluu parhaillaan osana sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeeseen.

– Perhehoito on aidosti yksilöllistä hoivaa ja kunnille edullista tuottaa.

Hoitomuoto sopii esimerkiksi muistisairaille ja henkilölle, joka ahdistuu turvattomuuden tunteesta.

Kovanen pohtii, että perhehoito sijoittuu kotihoidon ja laitoshoidon väliin.

– Jos vanhus ei pärjää omassa kodissaan, mutta ei tarvitse vielä laitoshoitoa, perhehoito sopii hänelle.

Kovanen ottaa kotiinsa lyhytaikaisia hoidettavia, eli esimerkiksi sairaalahoidosta toipuvia, jotka eivät vielä pärjää kotonaan.

Lyhytaikaista hoitoa tarvitaan myös esimerkiksi omaishoidettaville omaishoitajien lomien ajaksi. Kovasella on vuodepaikka äitinsä lisäksi kahdelle hoidettavalle.

– Perhehoito ei ole vain kodinomaista, vaan hoito oikeasti tapahtuu kotona.

Koska hoitaja ja hoidettava asuvat saman katon alla ympäri vuorokauden, henkilökemioiden täytyy kohdata. Kovanen kertoo, että vanhukset pääsevät ensin koejaksolle.

Sinä aikana hoitaja ja hoidettava voivat tutustua puolin ja toisin. Vanhuksen täytyy olla varma, että hän on valmis tulevaan perhehoitoon.

Perhehoitajaksi ryhtyminen on vaatinut pieniä muutoksia Kovasen kotona. Asunnon sisätilat ovat jo valmiiksi esteettömät, mutta esimerkiksi takapihan terassi täytyy saada yhteen tasoon.

Lumivuokko huomauttaa, ettei perhehoito korvaa mitään olemassa olevaa palvelua, vaan on oma palvelumuotonsa.

– Sopivien asiakkaiden tunnistaminen helpottuu varmasti, kun saamme lisää kokemusta.

Hän lisää, että etenkin pitkäaikaisen hoidon antaminen on todella sitovaa.

– Työn sijaan voi puhua elämäntavasta.

Perhehoitajalle taataan vähintään kaksi vapaapäivää kuukaudessa. Lyhytaikaisessa hoidossa perhehoitaja pystyy pitämään pidempiä vapaita.