Kanta-Häme

Perinne paisutti oikeusavun hintaa

Turvapaikanhakijoiden suuri määrä näkyy valtion tarjoaman oikeusavun kustannuksissa. Oikeusapuasioiden menot ovat kasvaneet vuodesta 2010 vuoteen 2015 yli puolella.

Oikeusministeriön vuoden 2015 tilinpäätöksestä selviää, että viime vuonna oikeusapuasioiden menot olivat noin 53,5 miljoonaa, eli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Turvapaikanhakijoiden suuri määrä on tilinpäätöksen mukaan työllistänyt oikeusaputoimistoja. Menojen kasvu johtuu osittain siitä, että kansainvälistä suojelua hakeneiden turvapaikanhakijoiden turvapaikka-asiat hoitivat pääasiassa yksityiset oikeusavustajat.

Vuonna 2015 kansainvälistä suojelua hakevien turvapaikanhakijoiden oikeusapupäätöksiä tehtiin noin 8 400 kappaletta, mikä on lähes 6 000 edellistä vuotta enemmän. Tänä vuonna oikeusapupäätöksiä oli tehty marraskuun alkuun mennessä jo yli 13 000.

Oikeusapupäätösten kokonaismäärä on kasvanut vuosina 2010–2015 vain noin 6 prosenttia.

Asianajajaliiton hallinto-oikeusasioiden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, asianajaja Ville Punto kertoo, että yksityisten oikeusavustajien määrä on kasvanut samaa tahtia turvapaikanhakijoiden määrän kanssa.

Siitä asti kun turvapaikka-asiat siirrettiin yleisen oikeusavun ja oikeusministeriön piiriin vuonna 2010, kuka tahansa asianajaja tai lakimies on saattanut hakea oikeusapumääräystä. Punton mukaan yksityisten oikeusavustajien käyttö on muodostunut turvapaikka-asioissa perinteeksi. Hän ei osaa sanoa, onko tämä lisännyt kustannuksia vai ei.

– On harhakuva, että turvapaikanhakijoiden avustaminen olisi yksityisille oikeusavustajille kultakaivos.

Syyskuussa turvapaikanhakijoiden oikeusapua rajattiin. Nyt turvapaikanhakija saa oikeusavusta kustannettavan avustajan puhutteluun vain erityisestä syystä.

Turvapaikanhakijan pitää kääntyä ensisijaisesti oikeusaputoimiston puoleen. Ainoastaan jos oikeusaputoimisto kieltäytyy avustamisesta, hakija voi pyytää yksityistä avustajaa.

Jos turvapaikanhakija maksaa palkkion itse, hän saa ottaa avustajakseen kenet tahansa lakimiehen.

Uudistuksessa siirryttiin myös tuntiperusteisesta asiakohtaiseen palkkioon yksityisten oikeusavustajien kohdalla. Oikeusministeriön mukaan muutos tehtiin korvausten maksatusprosessin nopeuttamiseksi ja palkkioiden tasoittamiseksi.

Punto on eri mieltä. Hän seurasi Asianajajaliiton kautta ulkomaalaislain uudistusta läheltä.

Punton mukaan muutosta ajoi myös se, että oikeusaputoimistot tuskastuivat siihen, että laskujen käsittelyyn meni paljon aikaa ja resursseja. Tähän yhtenä syynä olivat epäselvyydet joidenkin yksityisten oikeusavustajien laskuissa.

Tällä hetkellä kukaan ei tarkista, paljonko oikeusavustaja on tehnyt töitä asian eteen. Tämä mahdollistaa Punton mielestä epäasiallisen toiminnan, jota esiintyi jo ennen muutosta.

– Nyt laskuja ei valvo kukaan, ja ongelma on piilossa. Oikeusavustaja voi saada saman palkkion kahden tai kymmenen tunnin työstä. Näen asian niin, että palkkio muutettiin asiakohtaiseksi, jotta oikeusaputoimistojen työmäärä vähenisi.

Turvapaikanhakijoiden oikeusavun ehtojen kiristämisen tavoitteena ei ollut säästää oikeusapukustannuksissa, vakuuttaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.).

– Turvapaikkaprosessia koskevissa lainmuutoksissa tavoitteena oli tehostaa turvapaikkaprosessia, myös muutoksenhaussa.

Lindströmin mukaan oikeusapumenojen kasvun arvioidaan silti taittuvan ulkomaalaislain oikeusapua koskevalla muutoksella. Hallintovaiheessa oikeusapua antaa ensisijaisesti oikeusaputoimisto, ja valitusvaiheessa hakija valitsee avustajansa vapaasti.

Oikeusaputoimistojen resursseja vahvistettiin jo ennen lakimuutosta, eli julkiset oikeusavustajat pystyvät hoitamaan entistä suuremman osan turvapaikanhakijoiden oikeusavusta. Tämän takia oikeusapupalveluiden saatavuus ja tehokkuus ovat Lindströmin mukaan parantuneet.

– Kuluvana vuonna turvapaikanhakijoiden oikeusaputapauksista 2 000 käsittelee julkinen oikeusavustaja ja 8 000 yksityinen avustaja. Turvapaikanhakijat saavat palvelua nopeasti ja tehokkaasti, kun henkilöresursseja voidaan keskittää vastaanottokeskuksia lähellä oleviin toimipaikkoihin, Lindström kertoo.

Hänen mukaansa turvapaikka-asioiden käsittelyn kokonaismenojen arvioidaan vähenevän noin 600 000 eurolla. Oikeusavun kustannusten ei arvioida nousevan merkittävästi vuoden 2015 tasosta.

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic