Kanta-Häme

Perinnemaisemia halutaan vaalia – 1990-luvulla kerättyjä tietoja päivitetään muun muassa Janakkalassa

Helmi-elinympäristöohjelman osana tehtävillä kartoituksilla päivitetään tietoa ja ehkä opitaan jotain uutta.
Laiduntava karja avartaa maiseman ja pitää sen kunnossa. Nämä kyytöt ovat laitumella Lopella Pappilanpuiston tilalla. Kuva: Terho Aalto
Laiduntava karja avartaa maiseman ja pitää sen kunnossa. Nämä kyytöt ovat laitumella Lopella Pappilanpuiston tilalla. Kuva: Terho Aalto

Hämeen ely-keskus jatkaa kesällä 2020 perinneympäristöjen, kuten niittyjen, ketojen ja hakamaiden, maastokartoituksia.

Kartoituksilla päivitetään ja täydennetään 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Kartoituksilla selvitetään aiemmin kartoitettujen kohteiden mahdolliset arvon, hoidon ja rajojen muutokset.

Vuoden 2020 Hämeen kartoitukset toteutetaan kesä–elokuussa sekä Kanta- että Päijät-Hämeessä. Kanta-Hämeessä kartoituksia tehdään ainakin Janakkalassa, Tammelassa, Forssassa ja Humppilassa.

Kartoitus, kunnostus ja hoitosuunnittelu toteutetaan osana Ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Tänä vuonna Hämeessä tehdään ensisijaisesti inventointeja ja jatkossa myös toimenpidesuunnitelmia. Paikoin ryhdytään jo kunnostus- ja hoitotoimiinkin.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kartoituksissa kiinnitetään erityistä huomiota muun esimerkiksi hämeenkylmäkukan esiintymisalueisiin. Kuva: Soile Toivonen
Kartoituksissa kiinnitetään erityistä huomiota muun esimerkiksi hämeenkylmäkukan esiintymisalueisiin. Kuva: Soile Toivonen

Maanomistaja voi olla itsekin yhteydessä

Kartoituksissa selvitetään kasvillisuutta, puustoa ja arvioidaan maisemaa. Kohteiden omistajiin tai hoitajiin ollaan yhteydessä ennen maastokäyntejä. Maanomistaja saa yhteenvedon kartoituksen keskeisistä tuloksista, mutta kartoitus ei velvoita omistajaa kohteen hoitamiseen, eikä kyseessä ole alueiden suojelu.

Maanomistaja voi olla myös itse ely-keskukseen yhteydessä, mikäli tiedossa on aiemmin kartoittamaton tai vaille hoitoa jäänyt perinneympäristö.

Perinneympäristöt ovat Suomessa kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ja eliölajistoltaan rikkaimpia luontotyyppejämme ja tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta.

Perinnebiotooppien rikas eliölajisto on muotoutunut perinteisessä maankäytössä niiton ja laidunnuksen jatkuttua alueella pitkään. Maankäytön muututtua perinneympäristöt ovat huvenneet, ja tällä hetkellä kaikki Suomen perinneympäristöjen luontotyypit ovat erittäin tai äärimmäisen uhanalaisia.

Tänä kesänä Hämeessä kartoitetaan metsäisistä elinympäristöistä pääasiassa lehtoja ja harjumetsiä. Lajisuojelun näkökulmasta erityistä huomiota kiinnitetään mm. valkoselkätikan ja hämeenkylmänkukan tunnettuihin esiintymisalueisiin.

Lintuvesiä. metsäisiä elinympäristöjä ja soita

Hämeessä Helmi-ohjelma käynnistyi keväällä 2020 lintuvesien ja metsäisten elinympäristöjen kartoituksilla. Myös Helmi-ohjelman soidensuojelu on käynnistynyt Hämeessä.

Ohjelmalla tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia. HäSa

Lue myös: Törmäpääskyt palasivat lampaiden vanavedessä – Laidunnus avaa maisemia Tammelassa (HäSa 20.8.2019)

Päivän lehti

7.7.2020