fbpx
Kanta-Häme

Perusmaksu on tulossa vastahangasta huolimatta – Kiertokapula vakuuttaa, että useimmilla jätehuolto halpenee

Lausunnot on nyt saatu, jätelautakunta päättää ensi viikolla, otetaanko uusi maksu käyttöön myös kuudessa Kanta-Hämeen kunnassa.
Jos poliittiset päättäjät hyväksyvät viikon päästä viranhaltijoiden ehdotuksen, omakotitaloasukas maksaa uutta perusmaksua vuoden 2022 alusta 32 euroa vuodessa. Arkistokuva: Tomi Vesaharju

Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen asukkaat alkanevat maksaa vuoden 2022 alussa uutta jätehuollon perusmaksua.

Lausuntojen ja mielipiteiden keräämisen päätyttyä jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni ehdottaa ensi viikon torstaina kokoontuvalle jätelautakunnalle, että se päättäisi ottaa käyttöön perusmaksun toimialueen 13 kunnassa.

Kun perusmaksu tulisi Hämeenlinnaan, Hattulaan, Janakkalaan, Riihimäelle, Hausjärvelle ja Lopelle, se olisi käytössä koko Kanta-Hämeessä. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella muun muassa Forssan seudulla maksua on peritty jo vuosia.

Saapuneista lausunnoista ei asian valmistelleiden viranhaltijoiden mielestä ilmennyt sellaista, minkä vuoksi perusmaksua ei voitaisi ottaa käyttöön.

Ehdotusta saivat kesällä kommentoida myös kuntalaiset ja muut asianosaiset otakantaa.fi -palvelussa. Kommentteja tuli 136.

Lausuntoja ehdotuksesta saatiin 15. Lähes kaikki kunnat kannattivat perusmaksua ja sen mahdollistamaa jätehuollon palvelutason nostoa.

Kerava puolsi esitystä, mutta halusi tarkennusta investointisuunnitelmiin. Hyvinkää ehdotti, että kaikki jätehuollon kustannukset katetaan edelleen jäteastioiden tyhjennysmaksuilla.

Kaikki asuinkiinteistöt rekisteriin

Aiemmin poliittiset päättäjät ovat linjanneet, että alueella on lisättävä jätteen vastaanottopaikkojen määrää. Perusmaksulla voidaan kattaa myös jäteneuvonnan ja jätehuoltoviranomaisen kustannukset.

Kunnallinen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula ja jätehuollon viranhaltijat laskevat, että jos kustannukset katettaisiin edelleen tyhjennysmaksuilla, pitäisi niitä nostaa 20–30 prosentilla vuonna 2022.

Valmistelijoiden mukaan tyhjennysmaksut sisältäisivät tuolloin yhä enemmän myös muiden palvelujen kuluja, jolloin lasku saaja ei näkisi, mistä kustannuseristä hänen maksunsa koostuu.

Ilman perusmaksua ei jätehuollon kulujen maksajajoukkoa myöskään saataisi laajennettua tehokkaasti.

Asiakasrekisterin pohjana ovat nyt vain ne kiinteistöt, jotka ovat sopineet jätteenkuljetuspalvelun. Jos perusmaksu otetaan käyttöön, merkitään rekisteriin kaikki alueen asuinkiinteistöt.

Jätemaksut nousevat joka tapauksessa

Asukkaiden kommenteissa nousi esiin muun muassa huoli asumiskustannusten noususta.

Kiertokapula vertaili kolmen asuntotyypin jätemaksuja joko perusmaksun käyttöönoton jälkeen tai kun sen sijasta olisi korotettu jäteastian tyhjennysmaksua.

Jätehuollon kustannukset ovat asukkailla joka tapauksessa nousemassa, mutta perusmaksulla nousu jäisi jäteyhtiön laskelmien mukaan pienemmäksi kuin ilman sitä.

Yhtiön käyttämässä yhdessä laskuesimerkissä – omakotitalo, jolla on kerran kahdessa viikossa tyhjennettävä 240 litran jäteastia – kustannukset nousisivat kuitenkin yhtä paljon, tulipa perusmaksua tai ei.

Kiertokapulan toimitusjohtaja Mikko Koivulehto kuitenkin sanoo allekirjoittamassaan esityksessä, että “perusmaksun käyttöönoton jälkeen jätehuollon kustannukset laskevat suurimmalla osalla kiinteistöjä”.

Tätä perustellaan sillä, että asukkaat tuovat jätteiden vastaanottoon joka tapauksessa myös muuta kuin jäteastioihin kerättävää jätettä. Sen vastaanottohinta siis laskee, jos perusmaksu otetaan käyttöön.

“Kesäasuntojen osalta perusmaksu on vastaanottohinnan nostoon verrattuna kalliimpi vaihtoehto, mutta jo yksi sekajäte- tai puutarhajätekuorma vastaanottoalueelle tekee perusmaksusta edullisemman vaihtoehdon”, Koivulehto kirjoittaa.

Kiertokapulan alueella on noin 21 000 vapaa-ajanasuntoa.

“Miksi omakotiasukas maksaa enemmän?”

Yleisön kommenteissa kysyttiin myös miksi omakotitaloihin on tulossa korkeampi perusmaksu kuin rivi- ja kerrostaloihin.

Jätelautakunta vastaa tähän, että esimerkiksi kerros- ja rivitalojen remontointijäte ei kuulu kunnallisen jätehuollon piiriin silloin, kun remontin tekee yksityinen yritys. “Pientalojen remontit tekee usein kiinteistön haltija itse, jolloin jäte kuuluu kunnalliseen jätehuoltoon.”

Asukkailta tuli myös näkemystä, ettei perusmaksu motivoi kierrättämään, koska perusmaksun määrään ei voi itse vaikuttaa vähentämällä jätteen määrää.

Jätelautakunta kuittaa, että perusmaksu ei muuta kierrätykseen kannustamista: jäteastian tyhjennyksen vuosikustannus on vastakin matala, jos jätettä syntyy vähän ja tyhjennyksiä on harvoin. HäSa

OIKAISU. Juttua korjattu 16.10.2020: Kiertokapulan esimerkissä omakotitalon 240 litran astia tyhjennetään kerran kahdessa viikossa, eikä kahdesti viikossa, kuten tekstissä virheellisesti aiemmin luki.

Lue myös: Jätteiden kuskaaminen taipaleitten takaa vähenee – Uusien keräysasemien paikoista on jo vihiä (1.10.2020)

Perusmaksulla kerättäisiin 5,6 miljoonaa vuodessa

Jätelautakunta katsoo, että jätehuollon perusmaksun käyttöönoton avulla jätehuollon kustannukset jakautuisivat mahdollisimman tasapuolisesti ja kohtuullisesti toimialueen asukkaille.

Jätteen käsittelymaksua ja sitä kautta jäteastioiden tyhjennysmaksuja korottamalla tähän tavoitteeseen ei päästä.

Omakotitalossa asuville perusmaksu olisi 32 euroa vuodessa ja vapaa-asunnon omistajille 16 euroa. Huoneistokohtainen maksu rivi- ja ketjutaloissa sekä kerrostaloissa olisi 22 euroa vuodessa.

Sekin vielä selvitetään, tuleeko myös asuntoloissa ja palveluasunnoissa asuville velvollisuus maksaa perusmaksua.

Kaikkiaan perusmaksulla kerättäisiin vuodessa noin 5,6 miljoonaa euroa.

Maksulla rahoitettaisiin jäteneuvontaa ja tiedotusta, vaarallisten jätteiden keräystä ja käsittelyä, jätehuollon hallintoa ja kehittämistä, maksuttomien jätetyyppien käsittelyä sekä jätteitä vastaanottavien entisten kunnanvarikoiden palvelutason nostamista.

Menot