Kanta-Häme

Perusopetus saa hyvän arvosanan

Asiakaspalautetta kysellään Hämeenlinnassa lähes kaikilla toimialoilla vuosittain, niin myös perusopetuksessa.

Tämänvuotisessa asiakaskyselyssä saatiin hyvää palautetta. Kun maksimi on 5, tyytyväisyys pysytteli eri määreillä neljän vaiheilla. Suurta muutosta aikaisempaan ei ole.

Lasten ja nuorten palvelujen palvelupäällikkö Nikke Keskinen haluaa kuitenkin kyseenalaistaa, kertovatko kerran vuodessa tehtävät kyselyt parhaiten palvelujen todellisesta tilanteesta.

– Oikeasti laatua mittaa se, mitä tapahtuu päivittäin. Kouluissa se tulee rakentavasta ja ratkaisukeskeisestä vuoropuhelusta.

Keskinen sanoo pohtineensa asiaa jo toimiessaan opettajana ja rehtorina.

– Tärkeintä ovat lapsen kuuleminen arjessa ja aikuisten suorat, rakentavat yhteydenotot puolin ja toisin.

Monista muista kaupungin palveluista poiketen kouluilla ja lasten vanhemmilla on myös käytössään suora kanava, Wilma-viestintä. Silti digitaalisuutta voisi Keskisen mukaan edelleen lisätä.

– Lopuistakin repuissa kulkevista lipuista ja lapuista pitäisi päästä eroon.

Kouluilla palautetta saadaan myös vanhempainilloissa, joita kehitetään vertaistapaamisiksi. Esimerkiksi Jukolassa on kokeiltu pop up -vanhempainiltaa, jossa voi valita teeman tai teemat, joihin halusi tutustua.

Uuden opetussuunnitelman myötä niin oppilaiden kuin opettajien arviointi muuttuu. Oppilaat saavat vaikuttaa päivittäiseen arkeensa ja arviointi tapahtuu useammin kuin pari kertaa vuodessa, esimerkiksi lyhyiden projektien jälkeen.

Huoltajien opettajalle antamaa palautetta voitaisiin käyttää systemaattisesti kehityskeskusteluissa.

Keskinen arvioi säännöllisen vuorovaikutuksen myötä saatavan palautteen antavan todellisemman kuvan palvelujen laadusta kuin kerran vuodessa tehtävien asiakaskyselyjen.

Asiakastutkimuskin on silti kouluissa tehty.

Vastauksia tuli yli 3 700. Niistä 62 prosenttia on koululaisilta itseltään. Loput arvioista olivat joko huoltajien yksin tai yhdessä lasten kanssa tekemiä.

Koulukohtaiset tulokset ovat jo menneet kouluille, jotka ottavat kehittämiskohteet huomioon suunnitelmissaan.

Yhteenvedossa käy ilmi, että hämeenlinnalaiset koululaiset ovat varsin tyytyväisiä niin koulun toimintaan, ilmapiiriin, turvallisuuteen kuin henkilöstöönkin. Myös yhteistyö opettajien kanssa tuntuu sujuvan.

– Se, missä meillä on parantamisen varaa, liittyy kiusaamisteemaan. Emme ole riittävästi tiedottaneet keinoista, joilla kiusaamista ehkäistään ja pulmia ratkotaan, Nikke Keskinen arvioi.

Hän ei halua puhua koulukiusaamisesta, sillä nykyinen some-maailma mahdollistaa pahimmillaan ympärivuorokautisen, paikasta riippumattoman kiusaamisen.

– Sen ehkäisemiseen on keinoja, mutta siihen tarvitaan koko yhteisön tuki. Meidän on päivitettävä oppilashuollon suunnitelmaa ja skarpattava viestintää.

Kyselyssä tästä teemasta tuli ainoa alle nelosen jäänyt keskiarvo eli 3,8. Erityisesti osa huoltajista tuntui olevan tietämättömiä koulun toimintamallista kiusaamistilanteissa. HÄSA

Päivän lehti

30.10.2020

Fingerpori

comic