Kanta-Häme Hämeenlinna

Perussuomalaisten aloite Hämeenlinnan parkkipaikkojen rakentamisen vapautuksesta on tyssäämässä

Kaupungin arkkitehti: Markkinaehtoinen malli ei ole ratkaisu.
Pysäköintinormista on puhuttu viime aikoina etenkin keskustan ykköskorttelin tulevaisuuden yhteydessä. Arkistokuva: Riku Hasari

Hämeenlinnan kaupunki ei voi poistaa kiinteistöille asettamaansa pysäköintinormia eikä siten siirtyä kokonaan niin sanottuun markkinaehtoiseen pysäköintiin, katsoo selvitys, joka vastaa perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteeseen.

Selvityksen on valmistellut arkkitehti Tommi Terästö ensi viikolla kokoontuvalle kaupunkirakennelautakunnalle.

Viime helmikuussa tehdyssä valtuustoaloitteessa katsottiin, että kiinteistökehittäjien ja pysäköintipaikkoja tarvitsevien kiinteistönomistajien tulisi itse vastata omista pysäköintitarpeistaan. Jotta tämä olisi mahdollista, pitäisi kaupungin purkaa pysäköintinormit ”yrittäjyyden ja kiinteistökehittäjien tieltä”.

Allekirjoittajat halusivat, että kiinteistökehittäjät ja kiinteistöjen omistajat voivat esimerkiksi perustaa kortteliyhtiöitä, jotka pääomittavat ja takaavat pysäköinti-investoinnit itse.

Pysäköintinormin poistamisesta tai lieventämisestä on viime aikoina keskusteltu paljon etenkin keskustan ykköskorttelin pattitilanteen ratkaisua pohdittaessa.

Aloitteen olivat allekirjoittaneet myös kristillisdemokraattien ryhmä ja Mia Heinonen (sd.).

”Tehokas joukkoliikenne puuttuu”

Terästön selvityksen mukaan pysäköinnin järjestämistä ei voida vapauttaa täysin markkinaehtoiseksi, koska Hämeenlinnassa ei ole ”koko keskustan aluetta kattavaa rakenteellista pysäköintiä ja tehokasta kaikkia palvelevaa joukkoliikennettä”.

Hän pitää Hämeenlinnan pysäköintinormeja varsin vertailukelpoisina muihin kaupunkeihin nähden.

Terästö viittaa selvityksessään muun muassa Helsingin kaupungin tekemään selvitykseen. Siinä ei voitu osoittaa mallia, jolla markkinaehtoisesti varmistettaisiin riittävä autopaikkojen synty ilman, että asuntotonttien toteuttajat pääsevät kohtuuttomasti hyötymään autopaikkojen toteuttamiskustannusten alentumisesta.

”Täysin markkinaehtoinen toimintamalli ei kykene ratkaisemaan lain edellyttämää pysäköinnin järjestämistä rakentamisen yhteydessä”, Terästö kirjoittaa.

Malli edellyttää hänen mukaansa ”vähintään kaavatason tulevaisuuden varausta, jolla paikoituskapasiteettia on lisättävissä tarvittaessa”.

Normia on kevennetty

Elokuun kaupunginhallituksen kokouksessa perussuomalaisten Lulu Ranne esitti, että keskusta-alueen pysäköintinormien poistaminen käynnistetään välittömästi.

Viime maanantain kaupunginvaltuustossa perussuomalaiset jättivät kolmen muun valtuustoryhmän kanssa yhteisen muutosesityksen, jossa haluttiin kehittää keskusta-aluetta muun muassa pysäköintipaikkanormin keventämisellä – ei siis poistamisella.

Valtuuston lopullisessa päätöksessä pysäköintinormia ei mainita. Perussuomalaiset jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Päättäessään vuonna 2016 käynnistää toriparkin suunnittelun kaupunginvaltuusto katsoi, että pysäköintinormin väljentäminen on mahdollista vain, jos keskustaan toteutetaan pysäköintilaitos, jossa on riittävästi paikkoja myös velvoitepysäköintiin.

Maanantain valtuusto päätti, ettei toriparkin rakentamispäätökselle ole edellytyksiä.

Hämeenlinnassa pysäköintinormia on kevennetty viimeksi vuonna 2016 päätetyssä pysäköintiohjelmassa. Sitä päivitettiin toimistorakentamisen osalta keväällä 2019.

Kaupunki ei valmistele pysäköintinormin kokonaisuudistusta. Sen sijaan hotellirakentamista koskeva uusi normi on suunnitteilla. HäSa

Eri normi eri käytössä oleville kiinteistöille

Pysäköintinormilla tarkoitetaan päätöstä, jolla määritetään, minkä kokoista rakennettavaa huoneistoalaa kohden täytyy kiinteistölle osoittaa yksi pysäköintipaikka. Normi on erisuuruinen esimerkiksi asunnoille ja liike- tai toimistotiloille.

Normilla pyritään varmistamaan autopaikkojen riittävyys tarpeeseen nähden sekä asukkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ei suoraan ohjaa asuntotonttien autopaikkojen määrää tai toteutustapaa. Lain mukaan kiinteistöä varten asemakaavassa ja rakennusluvassa määrätyt autopaikat tulee kuitenkin järjestää rakentamisen yhteydessä.

Päivän lehti

23.9.2020

Fingerpori

comic