Kanta-Häme

Petäyksen kaava säilyttää vanhat rakennukset

Tyrvännön vanhan kunnantalon ja vanhainkodin kohtalo on ollut yksi keskeisiä kysymyksiä, kun Hattulassa on käsitelty Tyrvännöntien varren uutta lomarakentamista.

Kunnassa tulee lähiaikoina nähtäville Petäyksen uuden ranta-asemakaavan kaavaehdotus, ja siinä vanhat rakennukset on merkitty säilytettäväksi. Kun kaavatyö käynnistyi, esillä oli kaksi kaavaluonnosta, joista toisessa vanhat rakennukset oli säilytetty ja toisessa niiden purkaminen oli mahdollista.

– Asiasta käytiin keskustelua useiden tahojen kanssa ja kerättiin mielipiteitä. Niiden näkemysten perusteella päädyttiin siihen, että rakennukset säilytetään, kertoo kaavaehdotuksen laatineen arkkitehtitoimisto Nevan toimitusjohtaja Petteri Neva.

Kaavamuutos käynnistyi alueen maanomistajan eli Palvelualojen ammattiliiton Pamin aloitteesta. Pam haluaa rakentaa lisää majoituskapasiteettia sekä itse hotellin niemeen että sen lähialueelle.

Kaavaehdotuksessa on merkitty säilytettäväksi kunnantalo, vanhainkoti sekä yksityisessä omistuksessa oleva entinen seuratalo.

Rakennuksia voi kuitenkin kunnostaa, ja kunnantalon ja vanhainkodin kellariin ja ullakolle voi rakentaa lisää hyötytiloja. Seuratalon suojelumääräys on lievempi kuin kunnallisrakennusten.

– Tavoitteena on, että kunnantalolle ja vanhainkodille keksitään järkevää käyttöä. Lisäneliöillä rakennukset saadaan toivottavasti hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, Petteri Neva sanoo.

Hattulan tekninen johtaja Janne Teeriaho pitää nyt nähtäville tulevaa kaavaehdotusta hyvänä kompromissina. Kunta samoin kuin museovirasto ja ely-keskus ovat olleet vanhojen rakennusten säilyttämisen kannalla.

Pamin toiveena on koko ajan ollut, että Tyrvännöntien linjausta siirretään kaavan alueella kauemmas rannasta. Tämä toive toteutuu, ja tie muuttuu samalla yleisestä tiestä kaavatiealueeksi eli se ei ole enää valtion ylläpitämä tie.

Alueen asukkaat ovat halunneet säilyttää Tyrvännöntien vanhan linjauksen kevytväylänä, ja sama ajatus on myös ranta-asemakaavassa. Vanhan tien kohdalle ei kaavaehdotuksen mukaan voi rakentaa mitään.

Kaava-alueen tuntumassa sijaitsee yhteisessä käytössä oleva venevalkama. Sille kulku järjestetään nyt Pamin omistaman alueen rajaa pitkin eli Tyrvännöntieltä kohtisuoraan rantaan päin. HÄSA

Päivän lehti

30.11.2020

Fingerpori

comic