Kanta-Häme

Petäyksen rantakaavasta kaksi erilaista luonnosta

Petäyksen ranta-asemakaavasta on tehty kaksi erilaista luonnosta. Ykkösvaihtoehdossa kolme rakennusta on merkitty suojeltaviksi: entiset Tyrvännön kunnantalo, kunnalliskoti sekä Seuratalo. Kakkosvaihtoehdosta suojelumerkinnät puuttuvat.

Hattulan kunnan kehittämisjohtaja Janne Teeriaho kertoo, että muuten kaavaluonnokset ovat keskenään samanlaiset.

Kaavaa tehdään Pamin eli Palvelualojen ammattiliiton aloitteesta. Pam omistaa Tyrvännössä toimivan kokous- ja lomahotelli Petäys Resortin, ja nyt sen tavoitteena on saada matkailua palvelevien rakennusten korttelialue rannan ja siirrettävän Tyrvännöntien väliin. Kaavamuutosalue on Elolankärjen kohdalla, mutta ei ulotu sinne asti.

Uutta lomarakentamista

Kumpaankin luonnokseen sisältyy rakennusoikeutta 3 600 kerrosneliötä. Ykkösvaihtoehdossa tämä määrä tulee suojeltujen rakennusten lisäksi. Kakkosvaihtoehdossa on kyse kokonaisrakennusoikeudesta.

Ykkösvaihtoehdossa on määritelty tarkkaan kaksi aluetta, mihin rakennusoikeudet sijoittuvat. Kakkosvaihtoehdossa rakentaminen sijoittuisi vapaammin, koska suojellut rakennukset eivät rajoittaisi rakentamista.

Osalla alueesta on voimassa ranta-asemakaava, ja siihen verrattuna rakennusoikeus kasvaa. Nykyisessä kaavassa rakennusoikeutta on yhteensä 2 000 kerrosneliötä.

Kaava sallisi yhden rantasaunan

Rakennuspaikat tulevat rannan läheisyyteen, mutta eivät aivan rantaan. Varsinainen ranta-alue merkitään kaavassa lähivirkistysalueeksi. Rannan tuntumassa on niin paljon arvokkaita luontokohteita, ettei rantaan ole voitu osoittaa juuri lainkaan rakentamista.

Yksi poikkeus kuitenkin on: rantaan voi rakentaa 50-neliöisen saunan.

Suurin ero nykyiseen kaavaan ja nykytilanteeseen verrattuna on Tyrvännöntien loppupään linjaus. Tie siirretään rannan läheisyydestä noin sata metriä sisämaahan päin, jotta rakennuspaikat saadaan tien ja rannan väliin.

Tyrvännöntien siirto on Janne Teeriahon mukaan herättänyt paljon keskustelua.

– Vastustuksen syyt vaihtelevat. Arvostelijat puhuvat muun muassa siitä, että ympäristö muuttuu rauhattomaksi ja liikennemäärät lisääntyvät peltoalueella.

Tien loppupää Pamin vastuulle

Kuntaa puolestaan arveluttaa se, että ely-keskus ei ole enää hyväksymässä siirrettyä tien loppupätkää yleiseksi tieksi. Kunta taas ei halua sen muuttuvan kaduksi, jonka ylläpitovastuu olisi kunnalla.

Siksi kaavaluonnoksissa tie on merkitty YK-merkinnällä. Se tarkoittaa ”ajoneuvoliikennettä varten varattua yhteiskäyttöistä kaavatiealuetta”. Kunnan tavoitteena on, että Pam ottaisi hoitovastuun tästä tiealueesta. Asiasta on jo neuvoteltu.

Muutenkin tieasioissa on ollut Teeriahon mukaan viilaamista.

– Esimerkiksi se, miten kulkuyhteydet merkitään jo olemassa oleville tonteille.

Kymmeniä loma-asuntoja

Kaava-alueeseen kuuluu Pamin alueen lisäksi yksityisessä omistuksessa olevia tontteja. Ne merkitään loma-asuntojen korttelialueeksi, kun taas Pamin alue on kaavaluonnoksessa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta. Yksityisten omistamalla alueella on kuusi jo rakennettua tonttia, joista yksi on Seuratalon tontti.

Loma-asuntojen korttelialueelle voidaan sijoittaa Teeriahon arvion mukaan 30–40 loma-asuntoa, ehkä enemmänkin. Loma-asunnot voivat olla yhden asunnon rakennuksia, kytkettyjä asuntoja tai rivitaloja.

Kaavaa laatii Pamin tilauksesta arkkitehtitoimisto Neva oy. Kaavaluonnokset olivat tällä viikolla Hattulan teknisen lautakunnan käsittelyssä. Lautakunta päätti asettaa ne julkisesti nähtäville ja pyytää niistä lausunnot. (HäSa)

Päivän lehti

1.12.2020

Fingerpori

comic