Kanta-Häme

Petoeläimet tekevät paluuta Hämeeseen

Suurten nisäkäspetojen ja petolintujen määrä on kasvanut Hämeessä.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirissä on pantu tyytyväisinä merkille, miten merikotkat ovat yhä tavallisempi näky Vanajavedellä. Tämän lisäksi Heinolassa on muutaman vuoden asunut hämäläinen kaupunkihuuhkaja, ja lohikalojen menestymistä edesauttavia jokien ja purojen kunnostuksia on 2010-luvulla tehty Hollolassa, Janakkalassa ja Rengossa.

Piiri muistuttaa, että kehitys tervehdyttää luonnon eläinkantoja ja korjaa epäkunnossa olevaa ekosysteemiä.

Esimerkiksi huuhkajat ja kanahaukat pitävät kurissa taajamissa viihtyviä rottia, kesykyyhkyjä ja naakkoja. Suurpedot taas vähentävät hirvieläintuhoja ja -vahinkoja.

Luonnonsuojelupiiri on kuitenkin huolissaan Etelä-Hämeen metsien monimuotoisuuden vähenemisestä. Esimerkiksi kolopesijöiden kannat ovat taajamien ulkopuolella vähentyneet vanhojen puiden huvetessa ja liito-oravan elinpiiri supistuu avohakkuissa.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri rohkaisee ihmisiä suojelemaan luontotyyppejä ja kannustaa metsien moninaiskäyttöön.

 

 

 

 

Päivän lehti

3.6.2020