Kanta-Häme

Pidetään armeijan pyörät pyörimässä

Puolustusvoimien valtakunnallinen logistiikan koulutus on vuoden alusta alkaen keskitetty Riihimäelle perustettuun Logistiikkakouluun.

Lahden Hennalasta lakkautetusta huoltokoulusta muutti suuri osa uuden koulun 71 työntekijästä, myös johtajana toimiva hämeenlinnalainen everstiluutnantti Petri Riihijärvi.

Uuteen Hattula-Riihimäki-varuskuntaan kuuluva logistiikkakoulu toimii 1970- ja 1980-lukujen taitteessa valmistuneessa kasarmirakennuksessa, jonka tuvat on muutettu koulutuskäyttöön sopiviksi. Lisäksi koululla on käytössään entinen Riihimäen korjaamo sekä neljä tsaarinaikaista pienempää rakennusta.

– Vähemmällä saadaan aikaan enemmän, kiteyttää Petri Riihijärvi suuren puolustusvoimauudistuksen mukanaan tuomat muutokset.

Uudistukset ovat everstiluutnantti Riihijärven mukaan osoitus siitä, että puolustusvoimilla on hyvä kyky sopeuttaa toimintansa yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Logistiikkakouluun on keskitetty kaikille puolustushaaroille yhteinen logistiikan ja huollon koulutus.

– Pidämme pyörät pyörimässä ja huolehdimme siitä, että sotaväen huolto pelaa. Lisäksi kehitämme logistiikkajärjestelmien johtamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Meillä tutkimuksen kautta hankittua tietoa siirretään viiveittä käytännön opetukseen.

Uutta logistiikkakoulussa ei ole pelkkä sijoituspaikka Riihimäelle.

– Niin osaaminen kuin koulutuksen sisällötkin on uudistettu. Emme kuitenkaan ole tehneet sitä yksin, vaan logistiikkakeskuksen esikunta ja puolustushaarojen tarpeet ohjaavat työtämme.

Koulutus on laaja-alaista lähinnä aliupseereille koulutettavista kätten taidoista ja täydennyskoulutuksesta aina tietoihin ja taitoihin, joita tarvitaan toimialan ylimmissä tehtävissä puolustusvoimissa.

Koulutuskierron läpi käy vuosittain satoja ja enimmillään jopa tuhat puolustusvoimien kantahenkilökuntaan kuuluvaa.

– Opiskelijoita on kersanteista majureihin, kertoo everstiluutnantti Petri Riihijärvi, jonka alaisista koulun apulaisjohtaja, majuri Juha-Petri Kervinen aloittaa syksyllä jatko-opinnot omassa koulussa.

Riihijärvi muistuttaa, että logistiikkakoulussa koulutus on korkeakoulutasoa. Kandidaattitasoa ovat tyypillisesti koulussa opiskelevat 3. vuosikurssin kadetit, luutnantit suorittavat puolestaan maisteriopintojaan.

Kevätkaudella on menossa vielä asettautumisvaihe.

– Alku on ollut vauhdikas 2,5 vuoden valmistelujen jälkeen. Emme ole jääneet muuttolaatikoiden päälle istumaan, vaan olemme aloittaneet oman väen osaamisen ajantasaistamisesta. Lisäksi koulutuksessa on parhaillaan muun muassa kadetteja ja merivoimien aliupseereita.

Poikkeusolojen tarpeet ovat everstiluutnantti Petri Riihijärven mukaan ohjenuorana kaikessa logistiikkakoulun antamassa koulutuksessa.

– Ne ovat keskeisiä niin yksittäisen huoltoryhmän johtamisessa kuin logistiikkapataljoonan komentamisessakin.

Lääkintäkoulu on myös muuttanut Hennalasta Riihimäelle osaksi logistiikkakoulua.

Ensi syksynä alkavat ensimmäiset varusmieskurssit. Noin 25 lääketieteen opiskelijasta tai lääkäristä osa koulutetaan varusmieslääkäreiksi ja osa jatkaa perinteisessä lääkintä-RUK:ssa.

– Kohderyhmä on tärkeä puolustusvoimien rekrytoinnissa, koska esimerkiksi kriisinhallintatehtäviin tarvitaan lääkäreitä. Kurssi on myös hyvin haluttu ja hyväksi koettu.

Myös Riihimäellä toimivan viestikoulun kanssa logistiikkakoululla on jatkuvaa yhteistyötä, vaikka viestikoulutus onkin maasotakoulun alaista.

– Meillä on yhteinen kampus, majoitus ja pystymme yhdistämään opintokokonaisuuksia. HÄSA

Päivän lehti

9.4.2020