Kanta-Häme

Pienikin lapsi osaa kiusata ja rooli voi jatkua aikuisenakin

Päiväkoti-ikäiset lapsetkin kiusaavat toisiaan.

Hämeenlinnalainen varhaiskasvatuskouluttaja Tiina Haapsalo korostaa, että kiusaaminen on aina ryhmäilmiö.

– Etenkin pienillä lapsilla kiusaaminen näkyy leikistä ulos jättämisenä tai esimerkiksi vallankäyttönä, jossa kiusatulle sanellaan leikissä tietty rooli.

Haapsalo kiertää parhaillaan ympäri Suomea esittelemässä Piki-toimintamallia, jonka tarkoituksena on oppia tunnistamaan ja ehkäisemään kiusaamistilanteita varhaiskasvatusryhmissä, eli esimerkiksi päiväkodeissa ja kerhoissa.

Piki-toimintamallissa on hänen mukaansa keskeistä oppia eläytymällä.

– Ei riitä, että sanoo ”hyi hyi, ei noin saa tehdä”. On tarjottava lapselle uusi toimintatapa, jotta hän oppii huomioimaan muut.

Kasvattajille ja vanhemmille suunnatun Mun ja sun juttu! -niminen opas antaa varhaiskasvattajille ja vanhemmille tietoa kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta.

Oppaan ovat laatineet Haapsalon lisäksi kuvittaja, kirjailija Katri Kirkkopelto ja kasvatustieteen tohtori Laura Repo.

Materiaaliin kuuluu myös Katri Kirkkopellon kirjoittama ja kuvittama lastenkirja nimeltä Piki.

Piki-teoksessa seikkailevat mielikuvitushahmot. Kirkkopelto huomauttaa, että mielikuvitushahmojen avulla vältytään siltä ongelmalta, että kirjan hahmo muistuttaisi jotain lapsiryhmän jäsentä.

Teoksen päähenkilö on pieni olento nimeltä Piki. Piki haluaa mukaan ryhmään, mutta häntä ei oteta mukaan.

Pikin turva on Iso, jolla on lämmin syli ja lohduttavat sanat. Piki oppii olemaan ystävällinen myös kiusaajiaan kohtaan ja löytää itsekin ystävän.

Ystävyys ja ystävällisyys kuuluvat Kirkkopellon mukaan sanoihin, joiden merkitysero pitää tunnistaa.

– Kaikille pitää olla ystävällinen, mutta kukaan ei voi olla kaikkien ystävä.

Haapsalo ja Kirkkopelto painottavat, että kiusaaja tarvitsee apua, sillä hyvinvoivalla lapsella ei ole tarvetta kiusata.

– Tilannetta ei auta, jos kiusaajaa syyllistetään ja sanotaan pahaksi lapseksi.

Kirkkopelto huomauttaa, että 2–3-vuotiaat lapset opettelevat loppuelämänsä kannalta tärkeitä taitoja. Pahimmillaan kiusaamistilanteessa omaksutut roolit jäävät ihmiselle päälle loppuiäksi.

Yksi rooleista on sivustakatsojan rooli. Hiljainen hyväksyntä edistää kiusaamisen jatkumista.

Haapsalo korostaa, että lapsi pitää opettaa puuttumaan kiusaamistilanteeseen. Sivusta seuraamiseen ei pidä kannustaa, sillä se vääristää lapsen käsitystä oikeasta ja väärästä.

Kirkkopellon mukaan on erityisen tärkeää, että kasvattaja tunnistaa kiusaamistilanteet ja puuttuu niihin. Aikuinen ei saa koskaan sulkea silmiään lasten väliseltä kiusaamiselta.

– Aikuisilla on paha tapa nostalgisoida lapsuutta. Lapsuus nähdään suloisena aikana, johon eivät kuulu ikävyydet tai vääryydet.

Kun lapsi kertoo kiusaamisesta, kokemusta ei saa myöskään vähätellä.

Lisäksi varhaiskasvatuksessa tapahtuvan kiusaamisen ehkäisy vaatii aina kasvattajien ja vanhempien yhteistyötä.

– Vanhemmuutta ei voi ulkoistaa kenellekään, Kirkkopelto toteaa. HäSa

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic