Kanta-Häme

Pienistä puroista kasvaa stipendi – Rahaa jaossa tuhansien arvosta

Hämeenlinnan oppilaitokset palkitsevat jälleen oppilaitaan stipendeillä yhteensä tuhansien eurojen arvosta. Koulut saavat oppilaille tarkoitettua stipendirahaa lahjoituksina yrityksiltä, yhdistyksiltä ja säätiöiltä.

Osalle Hämeenlinnan peruskouluista stipendiraha tulee kaupungin valvomista rahastoista. Ne myöntävät oppilaille stipendejä tänä keväänä noin 7500 euron arvosta. Summa on pysynyt viime vuodet kutakuinkin samana. Kaupungin talous- ja hallintopalveluiden controller Leena Thuren mukaan rahastot ovat vanhoja, eikä kaupunki ole sijoittanut niissä olevia varoja.

– Rahastoihin ei ole tullut lisäpanostuksia ja jossain vaiheessa rahat loppuvat. Kaupungissa ei harrasteta sellaista, että niiden kanssa spekuloitaisiin, Thure sanoo.

Säätiöt ja yksityishenkilöt voivat tehdä kaupungille lahjoituksia, mutta sitä ei juuri tapahdu. Thuren mukaan esimerkiksi kaupungin koulutuspalveluille lahjoittamiseen liittyy paljon byrokratiaa.

Joustavampaa olisi lahjoittaa esimerkiksi koululle tai sen vanhempainyhdistykselle. Vanhempainyhdistykset rahoittavat stipendit niissä kouluissa, joille ei ole säätiöity rahaa.

 

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön (Hakkts) saamat lahjoitukset ovat keskimäärin 2000 euroa. 20-vuotisen historiansa aikana säätiö on saanut lahjoituksia yhteensä noin 2 miljoonaa euroa.

Viime syksynä Liisi ja Toivo Himbergin säätiö lahjoitti Hakkts:lle 90 000 euroa stipendeiksi ja apurahoiksi liikennealan, autoalan ja liiketalouden opiskelijoille Hämeenlinnan ja Riihimäen talousalueella. Sen lisäksi säätiö keräsi noin 60 000 euroa lahjoituksina yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Suurin osa lahjoituksista on kohdennettu tutkimukseen ja opinnäytetöiden apurahoiksi.

Toukokuun loppuun mennessä säätiö on saanut tänä vuonna noin 20 000 euroa lahjoituksia.

Opiskelijoille myönnettyjen stipendien arvo vaihtelee, mutta pääsääntöisesti summa kasvaa sitä mukaa kuin opintovuosia kertyy. Alakoululaisten stipendit ovat 20 euron luokkaa, kun ammattikorkeakoulussa ansiokkaasti menestynyt opiskelija voidaan palkita jopa kolminumeroisella summalla.

Hakkts palkitsee erityisen ansioituneita opiskelijoita vuoden opiskelijan stipendillä tai Veijo Hintsasen stipendillä. Kummankin arvo on 1000 euroa. Saajan päättävät opettajat.

Lisäksi parhaita opinnäytetöitä palkitaan 300 euron stipendillä. Säätiön sihteeri Aira Lappalaisen mukaan opinnäytetyöstä myönnettävä stipendi oli ennen jopa 800 euroa, mutta niitä myönnettiin paljon vähemmän kuin nykyään. Tänä vuonna opinnäytetyöstä palkitaan 28 opiskelijaa.

 

Liisi ja Toivo Himbergin säätiö lahjoitti viime vuonna myös koulutuskuntayhtymä Tavastian ammattiopistolle 4300 euroa opiskelijoiden stipendeihin.

Niiden lisäksi ammattiopistolle lahjoitti myös kymmenen yritystä ja yhteisöä, joista kukin noin 100 euron suuruisen stipendin yhdelle ansioituneelle opiskelijalle.

Kuka tahansa voi lahjoittaa oppilaitoksille rahaa. Lahjoittaja voi asettaa varojen käytölle ehtoja, joilla lahjoitus kohdennetaan tietylle koulutus- tai tutkimusalalle tai tiettyyn oppiaineeseen. Summaa ei voi kenellekään tietylle kohdentaa henkilölle.

Mainos