Kanta-Häme

Pientä vaille valmis

Sairionrannan uusi asuinalue on täyttynyt määrätietoisesti heikosta taloustilanteesta huolimatta.

– Alue on toteutunut yllättävän nopeasti. Ehkä noin 80 prosenttia on rakennettu, kun mukaan laskee YIT:n kaksikerroksiset luhtitalot. Alueen pohjoispäässä on vielä muutama rakentamaton tontti, tilaajajohtaja Päivi Saloranta sanoo.

Alueesta saatu palaute on ollut pääasiassa myönteistä – jos ei muutamia autopaikoista saatuja kommentteja oteta lukuun.

– Kaava on toteutunut itsessään hyvin. Koen alueen tasokkaana, hyvin rakennettuna ja yhtenäisenä. Maisema on paitsi asukkaiden, myös ohikulkijoiden käytössä. Linna ja järvimaisema vilahtelevat talojen välissä.

Saloranta kiittelee myös rakennusten arkkitehtuuria.

– Olen kuullut, että ylimpien kerrosten kalleimmat terassiasunnot ovat ensimmäisiä, jotka menevät kaupaksi.

Vieraspaikoista pulaa

Vieraspaikkojen vähyys on tullut monelle Sairionrantaan muuttaneelle yllätyksenä. Kaikille tonteille ei ole ollut mahdollista osoittaa paikkoja vieraspysäköintiä varten.

– Alueella on todettu, että tontit ovat suhteessa vähän liian pieniä, ja vieraspaikkoja on vähän. Harva asunnon ostaja tulee tarkistaneeksi vieraspaikkojen määrää, arkkitehti Jari Jokivuo kaupungilta myöntää.

Jos tiedossa on esimerkiksi isommat sukujuhlat, lakkiaiset tai vaikkapa syntymäpäivät, voi Linnaninfralta anoa pysäköintikieltomerkkien huputtamista määräajaksi.

– Tätä kuulemma kovin vähän kysytään. Ilmeisesti ihmiset eivät mahdollisuudesta oikein tiedä, Jokivuo sanoo.

Ahtaus aiheuttaa ongelmia

Viimeksi pysäköintipulman kanssa on painiskeltu YIT Rakennus oy:sssä. Yhtiö on jättänyt kaupungille poikkeuslupahakemuksen Turkistarhantiellä olevia rivitalotonttejaan koskien.

Yhtiö haluaa rakentaa tonteille suunniteltujen kaksikerroksisten rivitalojen sijaan kaksikerroksisia luhtikäytävätaloja. Samassa yhteydessä on toivottu kaupungilta lupaa parkkipaikkojen uudelleenjärjestelylle sekä sille, että parkkipaikkojen rajoja voitaisiin venyttää kymmenen senttiä katujen puolelle.

– Siihen ei ole lupaa tulossa, että kadulle saisi rakentaa parkkipaikkoja edes kymmentä senttiä. Ne on rakennettava kokonaan tontin sisälle. Se on ihan mahdollista, jos piha-aitaa siirretään, Jokivuo sanoo.

Kyseiset tontit ovat arkkitehdin mukaan niin ahtaita, että niille tuskin saadaan vieraspaikkoja järjestymään. Pysäköinti on kuitenkin mahdollista Turkistien varressa.

Aikakin on muuttunut

YIT Rakennus suunnittelee Turkistien varteen sekä kaksikerroksisia pientaloasuntoja että asuntoja rakennusten molempiin kerroksiin. Kerroslukuun ei olla hakemassa muutosta. Kaava mahdollistaa 600 kerrosneliömetriä kahteen kerrokseen per tontti.

Hämeenlinnan yksikön johtaja Sami Viitanen perustelee suunnitelman muutosta sillä, että alueelle saadaan aiottua monipuolisemmin erikokoisia asuntoja.

– Tällä tavalla haetaan mahdollisuutta rakentaa sekä isompia että pienempiä asuntoja.

– Sairionrannan kaava on todella tarkka, joten pieniä poikkeamisia on jouduttu hakemaan ennenkin. Tontin sisäiset rakennusalueet on piirretty hieman liian pieniksi, niin etteivät esimerkiksi autopaikat tahdo mahtua niille varatulle paikalle.

Ongelmia on aiheuttanut myös se, että aika ja suositukset ovat muuttuneet.

– Esimerkiksi ohjeelliset autopaikkamitoitukset ovat muuttuneet kaavan vahvistumisen jälkeen. Nykyään suositellaan huomioimaan myös liikuntaesteiset autopaikkoja suunniteltaessa, ja nämä paikat ovat tavallista leveämpiä. (HäSa)